Thẻ: thẳng hàng

10 cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Đây là bài thứ 4 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong mặt phẳng các em có thể sử dụng một trong 10 cách dưới đây. 1. Chứng minh điểm A thuộc đoạn thẳng BC. 2. Chứng minh qua 3 điểm xác định một góc bẹt (180) 3. Chứng minh hai góc ở vị trí đối đỉnh mà bằng […]

Ôn tập: Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng

Đây là bài thứ 15 of 23 trong series Ôn tập Hình học 9

Để chứng minh ba điểm thẳng hàng trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các phương pháp trong khuôn khổ chương trình Toán cấp 2 dưới đây. 1. Ta có thể chỉ ra ba điểm tạo thành góc bẹt (1800). 2. Vận dụng tính chất các đường đồng quy. 3. C/m […]

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng qua các ví dụ – Toán lớp 7

Bài viết này hướng dẫn cho các em cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng qua các ví dụ có lời giải chi tiết, dễ hiểu. Sau mỗi ví dụ là nhận xét về hướng giải quyết một bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Ví dụ 1 : Cho D ABC vuông tại […]

Ba điểm thẳng hàng

1. Định nghĩa ba điểm thẳng hàng Ba điểm thẳng hàng là khi chúng cũng thuộc một đường thẳng. Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào. 2. Điểm nằm giữa Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2