Thẻ: THCS Dương Xá

Đề kiểm tra 45 phút môn Số học 6 THCS Dương Xá 2018 – 2019

Đề kiểm tra 45 phút môn Số học 6 – Toán lớp 6 trường THCS Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội, năm học 2018 – 2019. I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1. Tập hợp gồm các phần tử: A. 1;2;3;4;5;6 B. 1;2;3;5;6;7 […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2