THCS Lê Ngọc Hân

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 8 THCS Lê Ngọc Hân 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1. Giải các phương trình sau: a) x(x + 1) = x(x – 2) + 3 (0,75 điểm) b) $ x-\frac{{x+1}}{3}=\frac{{2x+1}}{5}$                    (0,75 điểm) c) $ \frac{2}{{x+3}}-\frac{3}{{x-3}}=\frac{{2x-{{x}^{2}}-15}}{{{{x}^{2}}-9}}$(1 điểm) Bài […]

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Lê Ngọc Hân 2011-2012

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội năm học 2011-2012. Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. I. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Bài 1: (1đ) Đánh dấu “x” vào ô thích hợp: STT KHẲNG […]

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Lê Ngọc Hân 2010-2011

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội năm học 2010-2011. Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. A. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Bài 1: (1đ) Cho đa thức A = x2 – 4x + […]

Đề KSCL giữa HK1 môn Toán 8 THCS Lê Ngọc Hân 2016-2017

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1. Rút gọn $ a)\,\,\,-2x\left( {-3x+2} \right)-{{\left( {x+2} \right)}^{2}}$              (1 điểm) $ b)\,\,\,\left( {x+2} \right)\left( {{{x}^{2}}-2x+4} \right)-2\left( {x+1} \right)\left( {1-x} \right)$                                                                                     […]

Toán THCS © 2012 Liên hệ