THCS Lê Quý Đôn

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng trong các câu sau đây: Câu 1: Đơn thức nào đồng […]

Đề khảo sát HK2 môn Toán 9 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề khảo sát học kì 2 môn Toán 9 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 07/05/2019. Bài 1 (2 điểm). Cho hai biểu thức: A = $ \frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}}}$ và B = $ \frac{{3x}}{{x-3\sqrt{x}+2}}-\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-2}}+\frac{{\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}-1}}$ với $ x>0;x\ne 1;x\ne 4$ a) Tính giá trị của A […]

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Lê Quý Đôn năm 2017-2018

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra : 17/04/2018. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HK2 môn Toán 8 THCS Lê Quý Đôn năm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có lời giải. Ngày kiểm tra: 17/4/2019. Bài 1(2,5 điểm): Giải các phương trình sau a) $ 2\left( {x-1} \right)-\frac{5}{2}\left( {3-4x} \right)=1$ b) $ 9{{x}^{2}}-1+\left( {3x-1} \right)\left( {x+2} \right)=0$ c) $ \frac{{3x-1}}{{1-x}}+\frac{{2x+5}}{{x+3}}+\frac{4}{{{{x}^{2}}+2x-3}}=-1$ […]

Đề kiểm tra chương 3: Thống kê – Đại số 7 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề kiểm tra chương 3: Thống kê – môn Đại số 7 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 45 phút. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau: Câu 1. Điểm kiểm tra một bài kiểm tra môn ngữ văn của mỗi học sinh […]

Bài tập ôn chương I – Đại số 8 – THCS Lê Quý Đôn

Bài 1: Tìm x, biết: a) $ 4\left( 18-5x \right)-12\left( 3x-7 \right)=15\left( 2x-16 \right)-6\left( x+14 \right)$ b) $ 3\left( 2x-1 \right)\left( 3x+1 \right)-\left( 2x-3 \right)\left( 9x-1 \right)=0$ c) $ 2{{\left( x+1 \right)}^{2}}+{{\left( x+3 \right)}^{2}}=3\left( x-2 \right)\left( x+1 \right)$ d) $ 4{{\left( 2x+1 \right)}^{2}}+\left( 4x+2 \right)\left( 2-6x \right)+{{\left( 3x-1 \right)}^{2}}=0$ e) $ {{\left( {{x}^{2}}+x+4 \right)}^{2}}+8x\left( {{x}^{2}}+x+4 […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học