THCS Nguyễn Tất Thành

Đề thi HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành, ĐH sư phạm Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1:( 3 điểm) Cho các đa thức $ $ P(x)= x4 – 2×2 –x2+x4 và Q(x)= x4 +3×2 -4x -6×2 -7. 1. Thu gọn […]

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành, ĐH sư phạm Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1(2đ). Cho biểu thức: $ \displaystyle A=\frac{1}{{16}}{{x}^{4}}+3{{\text{x}}^{2}}-\frac{5}{4}x+5$. Tính giá trị cùa biểu thức A khi x=4. Cho biểu thức: $ \displaystyle B=\frac{{{{x}^{3}}-4{{\text{x}}^{2}}y+3{{y}^{2}}-4}}{{3{{\text{x}}^{3}}-3{{y}^{2}}-3y}}$. Tính giá trị […]

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 9 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Nguyễn Tất Thành – Hà Nội năm học 2018-2019. Nội dung ôn tập Đại số và hình học chương 1. Nội dung ôn tập * Đại số: Toàn bộ chương I * Hình học: Toàn bộ chương I A. Lý thuyết […]

Toán THCS © 2012 Liên hệ