THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Trường Tộ phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Ngày kiểm tra: 11/12/2018 Bài 1 (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Trường Tộ phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Ngày kiểm tra: 11/12/2018 Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra, không làm bài vào đề thi […]

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Đề cương gồm 2 phần Số học và Hình học. Có lý thuyết và bài tập ôn tập. I. SỐ HỌC A. Lý thuyết 1. Viết dạng tổng quát các tính […]

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 9 THCS Nguyễn Trường Tộ 2017-2018

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, năm học 2017-2018. Gồm 2 phần lý thuyết và bài tập. A. LÝ THUYẾT I. ĐẠI SỐ 1. Thế nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Cho ví dụ? Em có nhận […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học