THCS Tân Mai

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 6 THCS Tân Mai 2019-2020

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 phần bài tập, trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Các dạng bài tập trong chương trình toán lớp 6 học kì 1 bao gồm: tập hợp, thực hiện phép tính, tìm x, tính nhanh, tính tổng, dấu […]

Đề cương ôn tập giữa HK1 Toán 6 THCS Tân Mai 2019-2020

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Tân Mai, năm học 2019-2020. Gồm lý thuyết và bài tập. I/. Lý thuyết: – Tập hợp, số phần tử của các tập hợp, tập hợp con. – Tính chất cơ bản của phép cộng, phép nhân số tự nhiên. – […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Tân Mai 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 tiết 52+53 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút Ngày kiểm tra: 07 tháng 12 năm 2018. I. Phần trắc nghiệm (1,5 điểm) Câu 1 (0,75 điểm): Trong các câu sau câu nào đúng […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Tân Mai 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 tiết 34+35 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút Ngày kiểm tra: 07 tháng 12 năm 2018 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm) Câu 1. (0,5 điểm) Hãy chọn chữ cái in hoa đứng […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Tân Mai 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian: 45 phút A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Cho biểu thức: $ M=\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}$. Điều kiện xác định của biểu […]

Đề cương ôn tập Toán lớp 7 giữa học kỳ 1 THCS Tân Mai 2018-2019

Đề cương ôn tập Toán lớp 7 giữa học kỳ 1 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2018-2019. A. LÝ THUYẾT 1) Định nghĩa hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng. 2) Các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Tân Mai 2016-2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 45 phút. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Cho biểu thức: $ M=\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}$. Điều kiện xác định […]

Toán THCS © 2012 Liên hệ