Thẻ: THCS Tân Mai

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Tân Mai 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 tiết 52+53 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút Ngày kiểm tra: 07 tháng 12 năm 2018. I. Phần trắc nghiệm (1,5 điểm) Câu 1 (0,75 điểm): Trong các câu sau câu nào đúng […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Tân Mai 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 tiết 34+35 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút Ngày kiểm tra: 07 tháng 12 năm 2018 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm) Câu 1. (0,5 điểm) Hãy chọn chữ cái in hoa đứng […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Tân Mai 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian: 45 phút A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Cho biểu thức: . Điều kiện xác định của biểu thức […]

Đề cương ôn tập Toán lớp 7 giữa học kỳ 1 THCS Tân Mai 2018-2019

Đề cương ôn tập Toán lớp 7 giữa học kỳ 1 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2018-2019. A. LÝ THUYẾT 1) Định nghĩa hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng. 2) Các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Tân Mai 2016-2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 45 phút. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Cho biểu thức: . Điều kiện xác định của […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2