THCS Thành Công

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 9 THCS Thành Công 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Thành Công, quận Ba Đình năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Đại số và Hình học:

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Thành Công 2015-2016

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Thành Công, quận Ba Đình, năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài: 90 phút. I. ĐẠI SỐ (10 điểm) Bài 1 (2,5 điểm). Thu gọn các biểu thức sau: a) $ 2y\left( {x+y} \right)+3x\left( {x-y} \right)+5$ b) $ \left( {x+3} […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học