Thừa Thiên Huế

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh. Có đáp án. Ngày thi 3 tháng 6 năm 2017. Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề). Đề thi: Hướng dẫn chấm – Đáp […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học