Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Số học 6

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Số học 6 gồm 2 chuyên đề: Phép chia có dư-đồng dư thức và phương trình Diophante (phương trình nghiệm nguyên).

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2 dưới đây:

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2