Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm $ \displaystyle \frac{m}{n}$ của một số b cho trước, ta nhân $ \displaystyle \frac{m}{n}$ với b. (m, n ∈ N, n ≠ 0 ).

Updated: 09/07/2017 — 8:46 chiều

Fanpage Toán cấp 2:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Liên hệ