Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Cho các phân số \displaystyle \frac{a}{b}, \displaystyle \frac{c}{d}, \displaystyle \frac{p}{q} ta có các tính chất cộng cơ bản sau:

1. Tính chất giao hoán

\displaystyle \frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}

2. Tính chất kết hợp

\displaystyle \left( \frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right)+\frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left( \frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right)

3. Cộng với số 0

\displaystyle \frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}

Updated: 09/07/2017 — 6:22 chiều

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2