Tính chất của phép cộng các số nguyên

Gọi a, b là các số nguyên. Số nguyên a, b có các tính chất cộng dưới đây.

1. Tính chất giao hoán

a + b = b + a.

2. Tính chất kết hợp

(a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0

a + 0 = a.

4. Cộng với số đối

a + (-a) = 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *