Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

1. Định nghĩa đường trung trực

Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng-1
Trong hình vẽ trên d là đường trung trực của đoạn thẳng AB vì d ⊥ AB và d chia AB thành 2 đoạn thẳng bằng nhau.

2. Định lí đường trung trực

Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó và ngược lại điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

*Kết luận: Tập hợp các điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

1 Comment

Add a Comment
  1. Hà Nguyễn Thị Thiết

    Cho  ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH  BC ( H  BC ).
    Gọi K là giao điểm của AH và BE. Chứng minh rằng:
    BE là đường trung trực của AH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *