Vẽ góc khi biết số đo, tia nằm giữa hai tia

1. Vẽ góc khi biết số đo

Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho $ \displaystyle \widehat{xOy}=m{}^\circ $ (0°< m < 180°)

– Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với góc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0°

– Kẻ thia Oy qua vạch m° của thước.

Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho: $ \displaystyle \widehat{xOy}=m{}^\circ $

2. Dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia

Trên nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà $ \displaystyle \widehat{xOy}<\widehat{xOz}$ thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz

Vẽ góc khi biết số đo, tia nằm giữa hai tia-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *