Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hai góc đối đỉnh

Đây là bài thứ 2 of 4 trong series Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán Hình học

Với việc vẽ thêm các yếu tố phụ chúng ta có thể giải bài toán hình học về hai góc đối đỉnh dễ dàng hơn. Các em xem ví dụ dưới đây để rõ.

Bài toán 1: Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.

Hướng dẫn giải:

Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hai góc đối đỉnh-1

Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hai góc đối đỉnh-2

Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hai góc đối đỉnh-3


Bài toán 2:

Cho hai góc kề bù xOy và yOx’. Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy. Trên nửa mặt phẳng bờ xx’ có chứa tia Oy vẽ tia Oz’ vuông góc với tia Oz.

Chứng tỏ rằng tia Oz’ là tia phân giác của góc yOx’.

Hướng dẫn giải:

Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hai góc đối đỉnh-4

Hai góc xOy và yOx’ kề bù. Oz là tia phân giác của góc xOy và hai tia Oz và Oz’ vuông góc với nhau.

Vẽ thêm đường phụ là tia phân giác Ot của góc yOx’ và chứng minh được hai tia Ot và Oz’ trùng nhau ta sẽ giải được bài toán.

Lời giải:

Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOx’. Hai tia Oz và Ot lần lượt là hai tia phân giác của hai góc kề bù xOy và yOx’ do đó Oz ⊥ Ot. Mà theo đầu bài ta có Oz ⊥ Oz’ nên hai tia Ot và Oz’ trùng nhau.

Vậy Oz’ là tia phân giác của góc yOx’.


Bài toán 3:

Cho góc xOy nhọn. Trên nửa mặt phẳng chứa tia Oy có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia Oz vuông góc với tia Oy, trên nửa mặt phẳng kia vẽ tia Ot vuông góc với tia Ox. Gọi Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc zOt.

Chứng minh rằng hai tia Om và On là hai tia đối nhau.

Hướng dẫn giải:

Phương pháp giải bài toán 2 sẽ thích hợp cho việc giải bài toán này. Vẽ đường phụ là tia On’ là tia đối của tia Om và chỉ còn chứng minh hai tia On và On’ trùng nhau.

Lời giải:

Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hai góc đối đỉnh-5

Series Navigation<< Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán Hình học 6Vẽ thêm yếu tố phụ để chứng minh hai đường thẳng song song >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *