Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Có ba vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn:

1. Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

Có hai giao điểm, đường thẳng được gọi là cát tuyến, khoảng cách từ tâm tới đường thẳng nhỏ hơn bán kính.

2. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

Có một giao điểm, đường thẳng được gọi là tiếp tuyến, khoảng cách từ tâm tới đường thẳng bằng bán kính.

3. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

Không có giao điểm, khoảng cách từ tâm tới đường thẳng lớn hơn bán kính.

4. Cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Ta có hai cách:
– Cách 1: Chứng minh khoảng cách từ tâm tới đường thẳng bằng đúng R.
– Cách 2: Chứng minh đường thẳng d đi qua một điểm A trên đường tròn (O) và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó.

3 Comments

Add a Comment
  1. Giải bài đi bạn ơi

  2. Thích hay . Bạn ơi câu trắc nhiệm làm kiêut j vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *