Toán lớp 8

A. TOÁN 8 TẬP 1

I.  PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1

Chương I. Phép nhân và phép chia đa thức

Chương I. Tứ giác

» Nhân đơn thức với đa thức » Lý thuyết tứ giác
» Nhân đa thức với đa thức » Định nghĩa hình thang, hình thang vuông
» Những hằng đẳng thức đáng nhớ » Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết hình thang cân
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung » Đường trung bình của tam giác, hình thang
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức » Bài toán dựng hình bằng thước và compa
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử » Hai điểm đối xứng, đối xứng trục
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp » Định nghĩa, tính chất hình bình hành
» Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức » Đối xứng qua một điểm, đối xứng tâm
» Quy tắc chia đa thức cho đơn thức » Định nghĩa, tính chất hình chữ nhật
» Chia đa thức một biến đã sắp xếp » Lý thuyết đường thẳng song song
» Ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức » Định nghĩa, tính chất hình thoi

Chương II. Phân thức đại số

» Định nghĩa, tính chất hình vuông
» Định nghĩa phân thức đại số » Ôn tập chương I. Tứ giác
» Tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu

Chương II. Đa giác, Diện tích đa giác

» Quy tắc rút gọn phân thức » Khái niệm đa giác. Đa giác đều
» Tìm mẫu thức chung, quy đồng mẫu thức » Diện tích hình chữ nhật
» Phép cộng các phân thức đại số » Diện tích tam giác
» Phép trừ các phân thức đại số » Diện tích hình thang
» Phép nhân các phân thức đại số » Diện tích hình bình hành, hình thoi
» Phép chia các phân thức đại số » Diện tích hình vuông
» Biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức » Diện tích đa giác
» Ôn tập chương II- Phân thức đại số » Ôn tập chương II – Đa giác. Diện tích đa giác

B. TOÁN 8 TẬP 2

I.  PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2

Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn

Chương III. Tam giác đồng dạng

» Mở đầu về phương trình » Định lí Talet trong tam giác
» Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải » Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet
» Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 » Tính chất đường phân giác của tam giác
» Phương trình tích A(x).B(x) = 0 » Hai tam giác đồng dạng
» Phương trình chứa ẩn ở mẫu » Các trường hợp đồng dạng của tam giác
» Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán 8 » Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
» Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn » Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

CHƯƠNG IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

» Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng
» Khái niệm bất đẳng thức, thứ tự và phép cộng

Chương IV. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

» Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân » Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
» Bất phương trình một ẩn, bất phương trình tương đương » Quan hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
» Bất phương trình bậc nhất một ẩn » Diện tích, thể tích hình lăng trụ đứng
» Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối » Diện tích, thể tích của hình chóp đều và hình chóp cụt đều
» Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn » Ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

» Ôn tập cuối năm Hình học 8

» Ôn tập cuối năm Đại số 8

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

3 Comments

Add a Comment
  1. nguyễn văn Lớn

    tuyet

  2. Rất tuyệt!Ko còn gì để chê luôn ạ

  3. Tuyệt lắm, nhưng mình dở phần chứng minh hình học ý 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2