Toán lớp 8

A. TOÁN 8 TẬP 1

I.  PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1

Chương I. Phép nhân và phép chia đa thức

Chương I. Tứ giác

» Nhân đơn thức với đa thức» Lý thuyết tứ giác
» Nhân đa thức với đa thức» Định nghĩa hình thang, hình thang vuông
» Những hằng đẳng thức đáng nhớ» Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết hình thang cân
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung» Đường trung bình của tam giác, hình thang
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức» Bài toán dựng hình bằng thước và compa
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử» Hai điểm đối xứng, đối xứng trục
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp» Định nghĩa, tính chất hình bình hành
» Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức» Đối xứng qua một điểm, đối xứng tâm
» Quy tắc chia đa thức cho đơn thức» Định nghĩa, tính chất hình chữ nhật
» Chia đa thức một biến đã sắp xếp» Lý thuyết đường thẳng song song
» Ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức» Định nghĩa, tính chất hình thoi

Chương II. Phân thức đại số

» Định nghĩa, tính chất hình vuông
» Định nghĩa phân thức đại số» Ôn tập chương I. Tứ giác
» Tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu

Chương II. Đa giác, Diện tích đa giác

» Quy tắc rút gọn phân thức» Khái niệm đa giác. Đa giác đều
» Tìm mẫu thức chung, quy đồng mẫu thức» Diện tích hình chữ nhật
» Phép cộng các phân thức đại số» Diện tích tam giác
» Phép trừ các phân thức đại số» Diện tích hình thang
» Phép nhân các phân thức đại số» Diện tích hình bình hành, hình thoi
» Phép chia các phân thức đại số» Diện tích hình vuông
» Biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức» Diện tích đa giác
» Ôn tập chương II- Phân thức đại số» Ôn tập chương II – Đa giác. Diện tích đa giác

B. TOÁN 8 TẬP 2

I.  PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2

Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn

Chương III. Tam giác đồng dạng

» Mở đầu về phương trình» Định lí Talet trong tam giác
» Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải» Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet
» Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0» Tính chất đường phân giác của tam giác
» Phương trình tích A(x).B(x) = 0» Hai tam giác đồng dạng
» Phương trình chứa ẩn ở mẫu» Các trường hợp đồng dạng của tam giác
» Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán 8» Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
» Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn» Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

CHƯƠNG IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

» Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng
» Khái niệm bất đẳng thức, thứ tự và phép cộng

Chương IV. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

» Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân» Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
» Bất phương trình một ẩn, bất phương trình tương đương» Quan hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
» Bất phương trình bậc nhất một ẩn» Diện tích, thể tích hình lăng trụ đứng
» Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối» Diện tích, thể tích của hình chóp đều và hình chóp cụt đều
» Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn» Ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

» Ôn tập cuối năm Hình học 8

» Ôn tập cuối năm Đại số 8

3 Comments

Add a Comment
  1. Tuyệt lắm, nhưng mình dở phần chứng minh hình học ý 😀

  2. Rất tuyệt!Ko còn gì để chê luôn ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học