Thẻ: đề kiểm tra hk1

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 6 quận 8 năm 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút( không kể thời gian giao đề). Câu 1 : (1,25 điểm) a) Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn […]

Đề kiểm tra Toán 9 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2018 – 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2018 – 2019. Ngày thi 18 tháng 12 năm 2018. Thời gian làm bài: 90 phút. (không kể giao đề). Có đáp án. Bài 1. (2,0 điểm): a) Giải hệ phương […]

Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2018 – 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2018 – 2019. Ngày thi 18 tháng 12 năm 2018. Thời gian làm bài: 90 phút. (không kể giao đề). Có đáp án. Hướng dẫn chấm thi – Đáp án.

Đề kiểm tra Toán 7 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2018 – 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2018 – 2019. Ngày thi 19 tháng 12 năm 2018. Thời gian làm bài: 90 phút. (không kể giao đề). Có đáp án. Hướng dẫn chấm thi – Đáp án.

Đề kiểm tra Toán 6 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2018 – 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2018 – 2019. Ngày thi 19 tháng 12 năm 2018. Thời gian làm bài: 90 phút. (không kể giao đề). Có đáp án. Hướng dẫn chấm thi – Đáp án.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Quốc Oai 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (1,5 điểm) Tìm x biết: a) b) Bài 2 (2 điểm) Cho biểu thức: P =             (x ≥ 0; […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Gia Lâm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Gia Lâm năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Ngày kiểm tra: 14/12/2018 Bài 1 (2 điểm) Câu 1: Rút gọn biểu thức: a) b) Câu 2. Giải phương trình và […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 14/12/2018. Bài I (1,5 điểm) 1) Tính giá trị của biểu thức P = 2) Tìm giá […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Đan Phượng 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Có đáp án. Đáp án, hướng dẫn giải Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 huyện Đan Phượng 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Văn Yên 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Văn Yên phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Bài 1 (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – y2 – 2x + 2y […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Ngọc Lâm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Ngọc Lâm phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Có đáp án. Bài 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính a) (2x + 3)(x – 2) – 2×2 b) (3×3 – […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 THCS Dịch Vọng 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Dịch Vọng phòng giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Có đáp án. BIỂU ĐIỂM CHẤM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Hà Đông 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Đề chính thức. Bài 1 (2,0 điểm). Tìm x biết: 1) 2) Bài 2 (2,5 điểm) Cho hai biểu […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đan Phượng 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (1,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau: a) b) c) Bài 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức: A = […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Đề chính thức. Ngày thi: 12/12/2018. Câu 1 (2,0 điểm) 1) Rút gọn biểu thức A = sin218° + cos218° […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Ba Đình 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 13/12/2018. Bài 1 (2,0 điểm) a) Rút gọn biểu thức: A = b) Giải phương trình: Bài […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Thường Tín 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Câu 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức P = 1) Rút gọn biểu thức P 2) Tính giá trị của biểu thức […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Sóc Sơn 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 11/12/2018. Câu 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính a) b) Câu 2 (2,5 điểm). Cho hai biểu thức A […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Phúc Thọ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể giao đề). Câu 1. (2 điểm) Cho các biểu thức M = và N = với x > 0; x ≠ 9 a) Tính giá trị […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Trường Tộ phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Ngày kiểm tra: 11/12/2018 Bài 1 (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Trường Tộ phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Ngày kiểm tra: 11/12/2018 Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra, không làm bài vào đề thi […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Tây Hồ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 8/12/2018. Bài 1 (2 điểm): Cho A = và B = (với x ≥ 0; x ≠ […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Mỹ Đình 2 năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Mỹ Đình 2 phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Bài 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính a) 3x(2×2 – 4x + 3) b) (12x2y2 + 6xy) : […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Dịch Vọng 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Đề chính thức. Thời gian: 90 phút Bài 1 (2 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 5x2y + 10xy b) x2 – 2xy + y2 – 25 […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2