Đề kiểm tra, đề thi Toán 9

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 9.

Đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9 vòng huyện trường THCS Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Có lời giải. Lời giải đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành:

Đề thi HSG Toán 9 cấp thị xã Từ Sơn 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2019-2020. Ngày thi 3/1/2020. Thời gian làm bài 150 phút. Đáp án câu 5 Đề thi học sinh giỏi Toán 9 cấp thị xã Từ Sơn 2019-2020 – Nguyễn Tiến Trung

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Thi theo hình thức Tự luận. Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đáp án bài 4 được chia sẻ bởi thầy Nguyễn Tiến Trung.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Ba Đình 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Ngày thi: 16 tháng 12 năm 2019. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Ba Đình 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Cầu Giấy 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Ngày thi: 13 tháng 12 năm 2019. Hướng dẫn chấm thi. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Cầu Giấy 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Ngày thi: 13 tháng 12 năm 2019. Hướng dẫn chấm thi – Đáp án đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàng Mai năm 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra 11 tháng 12 năm 2019. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàng Mai năm 2019-2020

Đề kiểm tra chất lượng HK1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2019-2020

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Đáp án Đề kiểm tra chất lượng HK1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2019-2020