quận Nam Từ Liêm

Đề rà soát lớp 9 môn Toán HK2 quận Nam Từ Liêm 2018-2019

Đề rà soát lớp 9 môn Toán học kì 2 quận Nam Từ Liêm năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 09/05/2019. Bài I (2 điểm): Cho biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}+3}}{{\sqrt{x}+2}}$ và B = $ \frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{{11(\sqrt{x}-1)+8}}{{x+2\sqrt{x}-3}}$ với $ x\ge 0;x\ne 1$ 1) Tính giá trị của biểu thức […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Nam Từ Liêm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày kiểm tra: 12 tháng 04 năm 2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài I (2 điểm). Giải các phương trình, hệ phương trình sau: 1) 3×2 – 14x + 8 = 0 2) $ […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Nam Từ Liêm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm năm học 2018-2019. Ngày thi 7 tháng 12 năm 2018. Thời gian làm bài 90 phút. Bài I (2 điểm): Cho biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}-2}}{{\sqrt{x}}}$ với x > 0 1) Tính giá trị […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học