Thẻ: đề thi thử vào 10

Đề thi thử vào 10 môn Toán Hà Nội Amsterdam đợt 1 ngày 24/3/2019

Đề thi thử vào 10 môn Toán Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội – Amsterdam đợt 1 ngày 24/3/2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Câu I (2,5 điểm). Cho biểu thức A = với x > 0, x ≠ 1 1) Rút gọn biểu thức A 2) Tìm các giá trị của […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2