đề thi thử vào 10

Đề thi thử vào 10 môn Toán thị xã Cửa Lò 2019-2020

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán thị xã Cửa Lò, Nghệ An năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút. Hướng dẫn giải Đề thi thử vào 10 môn Toán thị xã Cửa Lò 2019-2020: Câu 5: Giải PT: $ \displaystyle (2x+1)\sqrt{{\frac{{x+1}}{x}}}=x+2+\sqrt[3]{{2{{x}^{2}}+{{x}^{3}}}}$ (1) Do $ \displaystyle x\ne 0$ nên chia cả […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Cao Bá Quát lần 2 năm học 2018-2019

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm, Hà Nội  năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Bài I (2 điểm) Cho biểu thức M = $ \frac{{2\sqrt{x}-9}}{{x-5\sqrt{x}+6}}-\frac{{\sqrt{x}+3}}{{\sqrt{x}-2}}-\frac{{\sqrt{x}+2}}{{3-\sqrt{x}}}$ và N = $ \frac{{\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}-3}}$ Với x $ \ge 0$; x ≠ 4, x ≠ 9 […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán Hà Nội Amsterdam đợt 1 ngày 24/3/2019

Đề thi thử vào 10 môn Toán Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội – Amsterdam đợt 1 ngày 24/3/2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Câu I (2,5 điểm). Cho biểu thức A = $ \left( {\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{{\sqrt{x}}}{{x-\sqrt{x}}}} \right):\frac{{\sqrt{x}+1}}{{{{x}^{2}}-x}}$ với x > 0, x ≠ 1 1) Rút gọn biểu thức A 2) Tìm […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học