Thẻ: đề thi hsg 9

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 tỉnh Bình Dương 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 9 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 150 phút. Đề thi gồm 5 câu tự luận. Câu 1: (4 điểm) a) Tìm các chữ số x và y sao cho b) Tìm chữ số tận cùng của số Câu 2: (3 điểm) Giả sử […]

Đề thi HSG môn Toán 9 quận Đống Đa 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, năm học 2018-2019. Ngày thi 3/11/2018. Thời gian: 120 phút. Câu 1: (4 điểm) Cho biểu thức:  1. Rút gọn P 2. Cho . Tìm GTLN của P. Câu 2: (5 điểm) 1. Giải phương trình với là ẩn […]

Đề thi HSG Toán 9 THCS Giảng Võ 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 9, trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày thi 25/10/2018. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (2 điểm) Tính giá trị biết: Bài 2: (3 điểm) Giải phương trình sau Bài 3: (4 điểm) 1. Tìm […]

Đề thi chọn HSG Toán 9 huyện Đan Phượng 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng, TP Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày thi 23/10/2018. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (5 điểm) 1. Cho biểu thức:  a) Rút gọn P b) Tìm giá trị nhỏ nhất của […]

Đề khảo sát CLB học sinh giỏi môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2018-2019

Đề khảo sát câu lạc bộ học sinh giỏi môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm năm học 2018-2019. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày khảo sát: 27/09/2018 Câu I (4,0 điểm). a) Cho đa thức biết rằng: Nếu chia cho thì được số dư bằng 3, nếu chia cho […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Ngày thi 27/3/2013. Câu 1 (2,0 điểm): a) Rút gọn biểu thức:   với  b) Cho . Tính giá trị của biểu thức: […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Đồng Nai năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Ngày thi 5/4/2013. Câu 1 ( 4 điểm). Cho đa thức P(x) = x3 + 3ax + 2b, với x là biến số […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Bài 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức:  a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm các giá trị x, y nguyên thỏa […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Kontum năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Kontum năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 16/3/2013 Câu 1: (5,0 điểm) Cho biểu thức:  a. Rút gọn biểu thức P. b. Tìm các giá trị của sao […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Câu1: 1, Giải phương trình nghiệm nguyên: 2,Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho  A=   Câu 2: 1, Rút gọn […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (5 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức :  b) Giải phương trình :  Bài 2: (4,0 điểm) a) Chứng minh rằng trong 8 số […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Dương năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Câu 1: ( 4 điểm) a. Chứng minh rằng n6 – n4 – n2 + 1 chia hết cho 128 với n là số tự nhiên lẻ. b. […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Bài 1 : (4,0 điểm) a. Khử căn ở mẫu số b. Tính tổng Bài 2 : (4,0 điểm) Cho đa thức:  […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Lâm Đồng năm 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 28/2/2013. Bài 1: (2điểm).      Cho hàm số f(x) = x4 – 4×2 +12x – 9. a) Phân tích f(x) thành nhân tử b) Giải phương trình […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012-2013

Bài 1: a) Tính giá trị biểu thức:  , biết b) Giải phương trình:  Bài 2: a) Giải hệ phương trình:  b) Tìm các số tự nhiên a, b, c phân biệt sao cho biểu thức sau nhận giá trị nguyên: Bài 3: Tam giác ABC có chu vi bằng 1, các cạnh a, b, […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 huyện Lương Tài 2015-2016

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lương Tài, đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2015-2016, môn thi Toán 9. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,0 điểm) Cho biểu thức: a) Rút gọn P. b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P. c) Xét biểu […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2