đề thi hsg 9

Đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9 vòng huyện trường THCS Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Có lời giải. Lời giải đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành:

Đề thi HSG Toán 9 cấp thị xã Từ Sơn 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2019-2020. Ngày thi 3/1/2020. Thời gian làm bài 150 phút. Đáp án câu 5 Đề thi học sinh giỏi Toán 9 cấp thị xã Từ Sơn 2019-2020 – Nguyễn Tiến Trung

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 tỉnh Bình Dương 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 9 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 150 phút. Đề thi gồm 5 câu tự luận. Câu 1: (4 điểm) a) Tìm các chữ số x và y sao cho $ \displaystyle \overline{{xxyy}}={{(\overline{{xx}})}^{2}}+{{(\overline{{yy}})}^{2}}$ b) Tìm chữ số tận cùng của số $ \displaystyle N={{999999999}^{{{{{999999}}^{{{{{999}}^{9}}}}}}}}$ […]

Đề thi HSG môn Toán 9 quận Đống Đa 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, năm học 2018-2019. Ngày thi 3/11/2018. Thời gian: 120 phút. Câu 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $ \displaystyle P=\left( {\frac{{\sqrt{a}+1}}{{\sqrt{{ab}}+1}}+\frac{{\sqrt{{ab}}+\sqrt{a}}}{{1-\sqrt{{ab}}}}+1} \right):\left( {1+\frac{{\sqrt{{ab}}+\sqrt{a}}}{{1-\sqrt{{ab}}}}-\frac{{\sqrt{a}+1}}{{\sqrt{{ab}}+1}}} \right)$ 1. Rút gọn P 2. Cho $ \displaystyle \frac{1}{{\sqrt{a}}}+\frac{1}{{\sqrt{b}}}=6$. Tìm GTLN của P. Câu 2: (5 […]

Đề thi HSG Toán 9 THCS Giảng Võ 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 9, trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày thi 25/10/2018. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (2 điểm) Tính giá trị $ \displaystyle Q={{x}^{3}}+7x$ biết: $ \displaystyle x=\sqrt[3]{{33\sqrt{2}+\sqrt{{2178+\frac{{343}}{{27}}}}}}-\sqrt[3]{{-33\sqrt{2}+\sqrt{{2178+\frac{{343}}{{27}}}}}}$ Bài 2: (3 điểm) Giải phương trình sau […]

Đề thi chọn HSG Toán 9 huyện Đan Phượng 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng, TP Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày thi 23/10/2018. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (5 điểm) 1. Cho biểu thức: $ \displaystyle P=\frac{{x\sqrt{x}+26\sqrt{x}-19}}{{x+2\sqrt{x}-3}}-\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{{x-1}}}}+\frac{{\sqrt{x}-3}}{{\sqrt{x}+3}}$ a) Rút gọn P b) Tìm giá trị nhỏ […]

Đề khảo sát CLB học sinh giỏi môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2018-2019

Đề khảo sát câu lạc bộ học sinh giỏi môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm năm học 2018-2019. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày khảo sát: 27/09/2018 Câu I (4,0 điểm). a) Cho đa thức $ f(x)$ biết rằng: Nếu $ f(x)$ chia cho $ x-2$ thì được số […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Ngày thi 27/3/2013. Câu 1 (2,0 điểm): a) Rút gọn biểu thức:  $ \mathrm{A=}\left( \sqrt{\mathrm{x}-\sqrt{\mathrm{50}}}-\sqrt{\mathrm{x+}\sqrt{\mathrm{50}}} \right)\sqrt{\mathrm{x+}\sqrt{{{\mathrm{x}}^{\mathrm{2}}}-\mathrm{50}}}$ với $ \mathrm{x}\ge \sqrt{50}$ b) Cho $ \mathrm{x+}\sqrt{\mathrm{3}}\mathrm{=2}$. […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Đồng Nai năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Ngày thi 5/4/2013. Câu 1 ( 4 điểm). Cho đa thức P(x) = x3 + 3ax + 2b, với x là biến số […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Bài 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức: $ P=\frac{x}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(1-\sqrt{y})}-\frac{y}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}+1)}-\frac{xy}{(\sqrt{x}+1)(1-\sqrt{y})}$ a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm các giá trị x, y nguyên […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Kontum năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Kontum năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 16/3/2013 Câu 1: (5,0 điểm) Cho biểu thức: $ \displaystyle \text{P}=\frac{2\sqrt{x}-9}{{{x}^{{}}}-5\sqrt{x}+6}-\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}-\frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}}\text{ (}x\ge 0;x\ne 4;x\ne 9).$ a. Rút gọn biểu thức P. b. […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Câu1: 1, Giải phương trình nghiệm nguyên: $ \displaystyle 8{{x}^{2}}-3\text{x}y-5y=25$ 2,Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho  A=  $ \displaystyle n{{.4}^{n}}+{{3}^{n}}\vdots […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (5 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức : $ \displaystyle A=\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{2}-\sqrt{3}}$ b) Giải phương trình : $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}^{2}}+{{y}^{2}}=11\\x+xy+y=3+4\sqrt{2}\end{array} \right.$ Bài 2: (4,0 điểm) a) […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Dương năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Câu 1: ( 4 điểm) a. Chứng minh rằng n6 – n4 – n2 + 1 chia hết cho 128 với n là số tự nhiên lẻ. b. […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Bài 1 : (4,0 điểm) a. Khử căn ở mẫu số $ A=\frac{59}{\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{7}}$ b. Tính tổng $ S=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}}+\cdot \cdot \cdot +\frac{1}{\sqrt{2011}+\sqrt{2013}}$ Bài […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Lâm Đồng năm 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 28/2/2013. Bài 1: (2điểm).      Cho hàm số f(x) = x4 – 4×2 +12x – 9. a) Phân tích f(x) thành nhân tử b) Giải phương trình […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012-2013

Bài 1: a) Tính giá trị biểu thức: $ \displaystyle M={{(x-y)}^{3}}+3(x-y)(xy+1)$ , biết $ \displaystyle x=\sqrt[3]{3+2\sqrt{2}}-\sqrt[3]{3-2\sqrt{2}},y=\sqrt[3]{17+12\sqrt{2}}-\sqrt[3]{17-12\sqrt{2}}$ b) Giải phương trình: $ \displaystyle \frac{2x}{{{x}^{2}}-x+1}-\frac{x}{{{x}^{2}}+x+1}=\frac{5}{3}$ Bài 2: a) Giải hệ phương trình: $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+3=4x\text{ (1)}\\{{x}^{3}}+12x+{{y}^{3}}=6{{x}^{2}}\text{+9 (2)}\end{array} \right.$ b) Tìm các số tự nhiên a, b, c phân biệt sao cho biểu thức sau nhận giá trị nguyên: $ […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học