Thẻ: đề thi hsg 9

Đề khảo sát CLB học sinh giỏi môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2018-2019

Đề khảo sát câu lạc bộ học sinh giỏi môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm năm học 2018-2019. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày khảo sát: 27/09/2018 Câu I (4,0 điểm). a) Cho đa thức biết rằng: Nếu chia cho thì được số dư bằng 3, nếu chia cho […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2
Có thể bạn quan tâm
x