Chuyên mục: Toán 7

Chương trình Toán lớp 7 gồm lý thuyết và bài tập Toán 7 từ dễ, cơ bản tới nâng cao. Hướng dẫn cách giải các bài tập toán Đại số 7 và hình học 7.

Chuyên đề: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ – Đại số 7

Đây là bài thứ 7 of 7 trong series Chuyên đề Toán 7

Chuyên đề Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ thuộc chương trình Đại số 7. Dưới đây là lý thuyết cần ghi nhớ và ví dụ minh họa có lời giải. Cuối cùng là bài tập tự giải. Chúc các em học tốt.

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2