Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài tập: Hai địa lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a)

x12345
y918273645

b)

x12569
y1224607290

Giải:

a) Ta có:

$ \displaystyle \frac{x}{y}=\frac{1}{9}=\frac{2}{18}=\frac{3}{27}=\frac{4}{36}=\frac{4}{45}$

Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có: $ \displaystyle \frac{6}{72}\ne \frac{9}{90}$

Vậy x và y là hai đại lượng không tỉ lệ thuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *