Toán lớp 6

A. TOÁN 6 TẬP 1

I.  PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương I. Đoạn thẳng

» Lý thuyết tập hợp, phần tử của tập hợp» Điểm, đường thẳng
» Lý thuyết tập hợp các số tự nhiên» Ba điểm thẳng hàng
» Lý thuyết ghi số tự nhiên» Đường thẳng đi qua hai điểm
» Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con» Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
» Tính chất phép cộng và phép nhân» Khái niệm tia, tia đối nhau, tia trùng nhau
» Lý thuyết phép trừ và phép chia» Định nghĩa đoạn thẳng, hai đoạn thẳng cắt nhau
» Lũy thừa với số mũ tự nhiên» Khi nào thì AM + MB = AB?
» Chia hai lũy thừa cùng cơ số» Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài
» Thứ tự thực hiện các phép tính» Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng
» Tính chất chia hết của một tổng» Ôn tập chương I: Đoạn thẳng
» Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
» Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
» Định nghĩa, cách tìm ước và bội
» Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
» Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
» Ước chung và bội chung
» Khái niệm ước chung lớn nhất
» Khái niệm bội chung nhỏ nhất
» Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương II. Số nguyên

» Khái niệm số nguyên âm, trục số
» Tập hợp các số nguyên, số đối
» So sánh số nguyên, giá trị tuyệt đối
» Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
» Tính chất của phép cộng các số nguyên
» Quy tắc phép trừ hai số nguyên
» Quy tắc dấu ngoặc, tổng đại số
» Tính chất của đẳng thức, quy tắc chuyển vế
» Nhân hai số nguyên khác dấu, cùng dấu
» Tính chất của phép nhân
» Bội và ước của một số nguyên
» Ôn tập chương II: Số nguyên

B. TOÁN 6 TẬP 2

I.  PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

Chương III. Phân số

Chương II. Góc

» Khái niệm phân số, hai phân số bằng nhau» Khái niệm mặt phẳng
» Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số» Khái niệm góc, điểm nằm trong góc
 » Quy đồng mẫu số nhiều phân số» Số đo góc, góc vuông, góc nhọn, góc tù
 » So sánh phân số cùng mẫu, không cùng mẫu» Cộng số đo góc, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau
» Phép cộng phân số cùng mẫu, không cùng mẫu» Vẽ góc khi biết số đo, tia nằm giữa hai tia
» Tính chất cơ bản của phép cộng phân số» Khái niệm tia phân giác, đường phân giác của góc
» Số  đối, phép trừ phân số» Thực hành đo góc trên mặt đất
» Phép nhân phân số» Định nghĩa đường tròn, hình tròn
» Tính chất cơ bản của phép nhân phân số» Định nghĩa tam giác
» Số nghịch đảo, phép chia phân số

» Ôn tập cuối năm Hình học 6

» Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
» Tìm giá trị phân số của một số cho trước
» Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
» Tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích
» Biểu đồ cột, biểu đồ ô vuông, biểu đồ hình quạt
» Ôn tập chương III: Phân số

» Ôn tập cuối năm Số học 6

11 Comments

Add a Comment
 1. làm sao đẻ tải về hết

 2. cái này lưu lại thành cuốn sách tải xuống in và đọc thì hay

 3. hay quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  chứ

 4. Đầy đủ lý thuyết toán lớp 6, mình phải lưu lại mới được.

  1. bạn chia sẻ để nhiều người đọc nữa nhé :))

   1. mình đã chia sẻ rồi nhé @@

  2. đọc online cần gì lưu bạn ơi

   1. đúng rồi đó bạn,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học