Series: Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Các dạng toán lớp 6 với các chương: số tự nhiên, số nguyên, phân số…và các dạng toán liên quan thuộc chương trình toán lớp 6.

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Các dạng Toán lớp 6

Đây là bài thứ 1 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, các em sẽ được ôn lại các dạng về tập hợp, ghi số tự nhiên, số phần tử, phép cộng và phép nhân. Và phép trừ, phép chia, lũy thừa với số mũ tự nhiên, thứ tự thực hiện các phép tính… Bài 1: […]

Chương 2: Số nguyên – Các dạng Toán lớp 6

Đây là bài thứ 2 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong chương 2: Số nguyên, các em sẽ được ôn lại các dạng toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số nguyên âm, số nguyên dương. Các em nên đọc từng bài một sau đó ghi nhớ các dạng. Bài 1: Làm quen với số nguyên âm Dạng 1: Hiểu ý nghĩa […]

Chương 3: Phân số – Các dạng Toán lớp 6

Đây là bài thứ 3 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong Chương 3: Phân số, các em sẽ được ôn lại về phân số với các tính chất cơ bản, rút gọn phân số, quy đồng và phép cộng trừ, nhân chia phân số. Bài 1: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Dạng 1:  Biểu diễn phân số của một hình cho trước Phương pháp […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học