Đề thi

Đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút, đề thi Toán hết học kì, đề thi học sinh giỏi các lớp 6, 7, 8, 9. Đề thi hết cấp, vào lớp 10, vào cấp 3.

Đề kiểm tra 15 phút – Đề 2 – Tính chất cơ bản của phân số

Đề số 2 1.Sau khoảng thời gian là 3 giờ thì kim giờ quay được bao nhiêu phần của một vòng? 2.Tìm x ∈ Z, biết x/-3 = -5/15 3.Tìm một phân số bằng phân số 10101/101010 và có tử số nhỏ hơn 10101 và lớn hơn 0 Đáp án 1.  Ta có: Kim giờ quay […]

Đề kiểm tra 15 phút – Đề 1 – Tính chất cơ bản của phân số

Đề số 1 1.Một vòi nước chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi trong 15 phút vòi nước chảy được mấy phần của bể? 2.Tìm x ∈ Z, biết : -2/3 = 18/x 3.Viết ba phân số bằng phân số -1/2 Đáp án 1. Ta có: 1 giờ  = 60 phút ⇒ 3 giờ  = […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 8 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 8 1.Một vòi nước chảy trong 2 giờ đầy bể. Hỏi 1 phút vòi nước chảy được bao nhiêu phần bể? 2.Cho phân số F = n / n+1 . Tìm n ∈ Z. Để F ∈ Z. 3. Tìm x ,  y ∈ Z ; biết x/2 = 1 /y. ĐÁP ÁN 1. Ta có […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 6 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 6 1.Điền số thích hợp vào ô trống: 2.Tìm các số nguyên x, y biết x / -3 = 1 / y. 3.Các phân số sau có bằng nhau không: ĐÁP ÁN 1. a. Gọi số trong ô trống là x Ta có: (-5).(-9) = 3.x => 45 =3.x => x =15 b. […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 5 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 5 1.Sau khoảng thời gian là 5 giờ thì kim giờ của một chiếc đồng hồ quay được bao nhiêu vòng? 2.Tìm x ∈ Z , biết -1/5 = x/15. 3.Tìm các số nguyên x, y , biết x/2 = -1/y. 4. Các phân số sau có bằng nhau không: 13/17 và 131313 / […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 4 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 4 1. Cho phân số F = 2 / n – 2 , n ∈ Z . Tìm n đề F ∈ Z. 2.Viết tập hợp số nguyên x, biết  -42/14 < x ≤ -1. 3. Một người làm trong 15 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi trong 1 giờ người đó làm được bao […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 3 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 - Đề số 3 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 3 1.Tìm phân số a/b , biết b = 15 và a chia cho b có thương là 3 và dư là 2. 2. Một vòi nước chảy trong 6 giờ thì đầy bể. Hỏi 1 giờ vòi nước chảy được mấy phần bể; 4 giờ vòi nước chảy được mấy phần bể? […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 2 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 2  1.Cho biểu thức A = 3 / n – 2 ; n ∈ Z 2. Với đơn vị là giờ thì 15 phút được biểu thị bằng phân số nào? 3.Tìm số nguyên x nhỏ nhất, biết x > -39/13 ĐÁP ÁN 1. 2. 1 giờ = 60 phút.  Vậy ta có phân […]

Đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9 vòng huyện trường THCS Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Có lời giải. Lời giải đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành:

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 – Góc – Hình học 6 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 với các bài tập về Góc thuộc chương trình Hình học lớp 6 kèm đáp án giúp các em luyện giải các bài tập được tốt. Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 – Góc – Hình học 6:

Đề thi HSG Toán 9 cấp thị xã Từ Sơn 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2019-2020. Ngày thi 3/1/2020. Thời gian làm bài 150 phút. Đáp án câu 5 Đề thi học sinh giỏi Toán 9 cấp thị xã Từ Sơn 2019-2020 – Nguyễn Tiến Trung

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 8 THCS Võ Thành Trang 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 60 phút. Bài 1 : (4,5 điểm) Giải phương trình a) 2(x + 2) = 1 – 2x b) 7x(x + 2) – 6(x + […]

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 8 THCS Bình Hàn 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Bình Hàn, Hải Dương, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức: A = $ \left( {\frac{{4x}}{{{{x}^{2}}+2x}}+\frac{2}{{x-2}}-\frac{{6-5x}}{{4-{{x}^{2}}}}} \right):\frac{{x+1}}{{x-2}}$ a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị của biểu thức A khi x […]

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Thi theo hình thức Tự luận. Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 6 THCS Xuân Đỉnh 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6, trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi Tự luận. Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi. Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách […]

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Tri Phương 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra 19/12/2019.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 THCS Xuân Đỉnh 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7, trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi Tự luận. Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi.


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học