đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. I. Trắc nghiệm khách quan (1 điểm) Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai A. $ a-4=\left( {\sqrt{a}-2} \right)\left( {\sqrt{a}+2} […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút. Câu 1 (2 điểm): Chọn chữ cái trước đáp án đúng. 1. Đa thức $ 12x-36-{{x}^{2}}$ bằng: A) $ -{{(x+6)}^{2}}$ B) $ {{(-x-6)}^{2}}$ C) $ {{(-x+6)}^{2}}$ D) $ -{{(x-6)}^{2}}$ 2. Kết quả phép cộng $ […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Bài 1: Chọn đáp án đúng Câu 1: Giá trị của biểu thức $ A={{\left( {5+{{2}^{3}}-{{3}^{3}}} \right)}^{o}}$ là: a. $ […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. I. Trắc nghiệm (2 điểm) 1. Số đối của $ 15+(-19)$ là: A. 4 B. $ -4$ C. 34 D. $ -34$ 2. Tập hợp […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Tân Mai 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian: 45 phút A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Cho biểu thức: $ M=\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}$. Điều kiện xác định của biểu […]

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 huyện Củ Chi 2016-2017 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 phòng giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 huyện Củ Chi 2016-2017

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 Quận 8 năm 2016-2017 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 phòng giáo dục và đào tạo Quận 8, TP Hồ Chí Minh năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đáp án đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 Quận 8 năm 2016-2017

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 Quận 2 năm 2016-2017 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 phòng giáo dục và đào tạo Quận 2, TP Hồ Chí Minh năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đáp án đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 Quận 2 năm 2016-2017

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 Quận 1 năm 2016-2017 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 phòng giáo dục và đào tạo Quận 1, TP Hồ Chí Minh năm học 2016-2017. Ngày kiểm tra 23 /12/2016. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đáp án đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 Quận 1 năm 2016-2017

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Bình Chánh 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Chánh năm học 2016-2017. Ngày kiểm tra 20 /12/2016. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau: a) $ \left( {3{{a}^{2}}-4ab+5{{c}^{2}}} \right)\left( {-5bc} […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Hoàng Hoa Thám 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Hoàng Hoa Thám,  năm học 2017-2018. Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính. a) $ 4\sqrt{3}-\frac{1}{9}\sqrt{{45}}+\sqrt{{27}}-\frac{2}{3}\sqrt{5}$ b) $ \displaystyle \frac{{3+2\sqrt{3}}}{{\sqrt{3}}}+\frac{{2+\sqrt{2}}}{{1+\sqrt{2}}}-(2+\sqrt{3})$ c) $ \frac{{-3}}{2}\sqrt{{9-4\sqrt{5}}}+\sqrt{{{{{(-4)}}^{2}}{{{(1+\sqrt{5})}}^{2}}}}$ d) $ \left( {1+\frac{1}{{{{{\tan }}^{2}}{{{25}}^{o}}}}} \right){{\sin }^{2}}{{25}^{o}}-\tan {{55}^{o}}.\tan {{35}^{o}}$ Bài 2 (1,5 điểm): Giải phương trình. a) $ […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Newton 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS & THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1 (2 điểm): Rút gọn các biểu thức sau: a) $ A=5\sqrt{3}-3\sqrt{48}+2\sqrt{75}-\frac{1}{3}\sqrt{108}$ b) $ B=\frac{15}{\sqrt{6}+1}-\frac{6}{\sqrt{6}-2}$ c) $ C=\sqrt{11+4\sqrt{6}-\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$ Câu 2 (2 điểm): Giải phương trình […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Tứ Kỳ – Hải Dương 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề này gồm 05 câu, 01 trang Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính: a) $ x(7-2x)+2x(x+5)$; b) $ (12{{x}^{3}}{{y}^{2}}-18{{x}^{2}}):3{{x}^{2}}$ c) $ \displaystyle \frac{3}{x-3}+\frac{x}{x+3}-\frac{6x}{9-{{x}^{2}}}$ […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Tứ Kỳ – Hải Dương 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề này gồm 05 câu, 01 trang Câu 1. (3,0 điểm) 1. Tính giá trị của các biểu thức: a) $ \sqrt{20}.\sqrt{5}-\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$;              b) $ […]

Đề kiểm tra Toán 9 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1: (3,0 điểm) 1) Rút gọn các biểu thức sau: a) $ […]

Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1: (2,5 điểm)  Thực hiện các phép tính sau : a) […]

Đề kiểm tra Toán 7 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1: (1,5 điểm). Thực hiện các phép tính sau: a) $ \frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}$ […]

Đề kiểm tra Toán 6 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1. (1,5 điểm): Viết các tập hợp sau bằng cách liệt […]

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 6 THPT chuyên Amsterdam năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (2.5điểm). Tính: a) A = (-1436) – (-1586+|-532|) – (568 + 468) + 1434. b) $ \displaystyle B=\frac{18_{{}}^{6}.2_{{}}^{12}.4_{{}}^{3}.9_{{}}^{3}}{6_{{}}^{3}.6_{{}}^{9}.27_{{}}^{3}}$ Bài 2 (2 […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 quận Long Biên năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi 17/12/2015. Đề thi gồm có 5 câu. Bài 1 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể) a) 25.189-25.88- 25 […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Tứ Liên – Tây Hồ năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính a) [214-(18.5-32.4)] : 10-6 b) 100-60 : (56 : 54 – 3.5) c) |-45|-84 + |32|.5 – 17 Bài 2 (2 […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 THCS Đại Kim – Hoàng Mai năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi 12/12/2017. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học