Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017.

Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án

Bài 1: (2,5 điểm)  Thực hiện các phép tính sau :

a) 3x.(x – 2)

b) (x2 + 14x + 49) : (x + 7)

c) $ \displaystyle \frac{5x+2}{2x+1}-\frac{x}{2x+1}$

Bài 2: (3,0 điểm)

1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x – 3y                                               b)  x2 + 4(x + 5) – 25               

2) Tìm x, biết: 3x2  + 12x = 0

3) Rút gọn biểu thức sau: 

$ \displaystyle \left( \frac{x}{{{x}^{2}}-36}-\frac{x-6}{{{x}^{2}}+6x} \right).\frac{{{\text{x}}^{2}}+6\text{x}}{2x-6}$

Bài 3: (2,0 điểm)

Cho hình vẽ: Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018-1

a) Chứng minh tứ giác MNPQ là chữ nhật.

b) Biết MN = 8cm, MP = 10cm.

Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ.

Bài 4: (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC, M là trung điểm của cạnh AC.

Lấy N là điểm đối xứng của I qua M.

a) Chứng minh AI song song NC.

b) Đường thẳng BM cắt NC tại K. Chứng minh rằng $ \displaystyle \frac{NK}{NC}=\frac{1}{3}$

Bài 5: (0,5 điểm).

Cho các số x, y thỏa mãn đẳng thức  5x2 + 5y2 + 8xy – 2x + 2y + 2 = 0

Tính giá trị biểu thức M = (x + y)2016 + (x – 2)2017 + (y + 1)2018.

Đáp án và biểu điểm Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018-2
Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018-3
Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018-4
Đề kiểm tra Toán 8 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *