đề thi toán 9

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Thi theo hình thức Tự luận. Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đáp án bài 4 được chia sẻ bởi thầy Nguyễn Tiến Trung.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Ba Đình 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Ngày thi: 16 tháng 12 năm 2019. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Ba Đình 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Cầu Giấy 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Ngày thi: 13 tháng 12 năm 2019. Hướng dẫn chấm thi. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Cầu Giấy 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Ngày thi: 13 tháng 12 năm 2019. Hướng dẫn chấm thi – Đáp án đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàng Mai năm 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra 11 tháng 12 năm 2019. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Hoàng Mai năm 2019-2020

Đề kiểm tra chất lượng HK1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2019-2020

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Đáp án Đề kiểm tra chất lượng HK1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2019-2020


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học