Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020-1

Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020 có đáp án-2

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020 có đáp án-3

2 Comments

Add a Comment
  1. gọi k là trung điểm cửa MK.chứng minh KC là tuyến tuyến cửa đường tròn O

  2. chứng minh tam giác ABC vuông và BC^2=BC*BM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Liên hệ