Series: Các dạng Toán ôn thi vào lớp 10

Tổng hợp tất cả các dạng Toán ôn thi vào lớp 10: Rút gọn biểu thức, đồ thị, phương trình, hệ phương trình…Phương pháp giải và ví dụ bài tập.

Dạng 1: Rút gọn biểu thức

Đây là bài thứ 1 of 5 trong series Các dạng Toán ôn thi vào lớp 10

I/ Biểu thức số học Phương pháp: Dùng các Phương pháp biến đổi căn thức (đưa ra ; đưa vào; ;khử; trục; cộng,trừ căn thức đồng dạng; rút gọn phân số…) để rút gọn biểu thức. Bài tập: Thực hiện phép tính: 1) $ 2\sqrt{5}-\sqrt{{125}}-\sqrt{{80}}+\sqrt{{605}}$; 2) $ \frac{{10+2\sqrt{{10}}}}{{\sqrt{5}+\sqrt{2}}}+\frac{8}{{1-\sqrt{5}}}$; 3) $ \sqrt{{15-\sqrt{{216}}}}+\sqrt{{33-12\sqrt{6}}}$; 4) $ \frac{{2\sqrt{8}-\sqrt{{12}}}}{{\sqrt{{18}}-\sqrt{{48}}}}-\frac{{\sqrt{5}+\sqrt{{27}}}}{{\sqrt{{30}}+\sqrt{{162}}}}$; 5) $ […]

Dạng 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Đây là bài thứ 4 of 5 trong series Các dạng Toán ôn thi vào lớp 10

I. Lí thuyết cần nhớ       * Bước 1:    + Lập PT hoặc hệ Phương trình;                            (nên lập bảng để tìm Phương trình) – Chọn ẩn, tìm  đơn vị và ĐK cho ẩn. – Biểu diễn mối quan hệ còn lại qua ẩn và các đại lượng đã biết. – Lập HPT.       * […]

Dạng 5: Bài tập Hình tổng hợp

Đây là bài thứ 5 of 5 trong series Các dạng Toán ôn thi vào lớp 10

Bài 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P. Xét tứ giác CEHD ta có: C/M: 1. Tứ giác CEHD, nội tiếp . 2. Bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học