Series: Các dạng Toán ôn thi vào lớp 10

Tổng hợp tất cả các dạng Toán ôn thi vào lớp 10: Rút gọn biểu thức, đồ thị, phương trình, hệ phương trình…Phương pháp giải và ví dụ bài tập.

Dạng 1: Rút gọn biểu thức

Đây là bài thứ 1 of 5 trong series Các dạng Toán ôn thi vào lớp 10

I/ Biểu thức số học Phương pháp: Dùng các Phương pháp biến đổi căn thức (đưa ra ; đưa vào; ;khử; trục; cộng,trừ căn thức đồng dạng; rút gọn phân số…) để rút gọn biểu thức. Bài tập: Thực hiện phép tính: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; […]

Dạng 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Đây là bài thứ 4 of 5 trong series Các dạng Toán ôn thi vào lớp 10

I. Lí thuyết cần nhớ       * Bước 1:    + Lập PT hoặc hệ Phương trình;                            (nên lập bảng để tìm Phương trình) – Chọn ẩn, tìm  đơn vị và ĐK cho ẩn. – Biểu diễn mối quan hệ còn lại qua ẩn và các đại lượng đã biết. – Lập HPT.       * […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2