Series: Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 – 2018 chia thành 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần gồm các chủ đề sát với chương trình Toán thi vào 10.

Chủ đề 2: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số – Phần Đại số

Đây là bài thứ 2 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Với các bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số các em cần phải hiểu rõ về lý thuyết giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong một khoảng, đoạn cho trước. Sau đó vận dụng vào làm bài tập.

Chủ đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình – Phần Đại số

Đây là bài thứ 5 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Dạng 1: Các bài toán về chuyển động Phương pháp giải: Dựa vào quan hệ của ba đại lượng s: quãng đường, t: thời gian, v: vận tốc của chuyển động đều trong công thức s = v.t Dựa vào nguyên lí cộng vận tốc: ví dụ khi giải bài toán thuyền trên sông ta […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2