Series: Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 – 2018 chia thành 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần gồm các chủ đề sát với chương trình Toán thi vào 10.

Chủ đề 1: Căn bậc 2 – Căn bậc 3 – Phần Đại số

Đây là bài thứ 1 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Căn bậc 2 – Căn bậc 3 là chủ đề đầu tiên trong phần Đại số mà các em cần phải học trong chương trình ôn thi Toán vào 10. Các em cần ghi nhớ Lý thuyết với các dạng toán sau đó làm bài tập rèn luyện.

Chủ đề 2: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số – Phần Đại số

Đây là bài thứ 2 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Với các bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số các em cần phải hiểu rõ về lý thuyết giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong một khoảng, đoạn cho trước. Sau đó vận dụng vào làm bài tập.

Chủ đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình – Phần Đại số

Đây là bài thứ 5 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Dạng 1: Các bài toán về chuyển động Phương pháp giải: Dựa vào quan hệ của ba đại lượng s: quãng đường, t: thời gian, v: vận tốc của chuyển động đều trong công thức s = v.t Dựa vào nguyên lí cộng vận tốc: ví dụ khi giải bài toán thuyền trên sông ta […]

Chủ đề 1: Tam giác – Phần Hình học

Đây là bài thứ 6 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Mở đầu chương trình ôn thi vào lớp 10 môn Toán phần Hình học là chủ đề Tam giác. Các em cần ghi nhớ lý thuyết và giải thật nhiều bài tập. Về lý thuyết các em cần ghi nhớ các hệ thức, tỉ số lượng giác dưới đây.


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học