Series: Chuyên đề Toán 6

Học tốt Toán lớp 6 theo chuyên đề dựa theo chương trình SGK Toán 6. Các chuyên đề: Tập hợp, lũy thừa, phép tính, ước và bội, số nguyên, phân số…

Đại số 6 – Chuyên đề 2 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán

Đây là bài thứ 2 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A. Kiến thức cần nhớ 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a : an = a.a…..a (n thừa số a) (n khác 0) a được gọi là cơ số. n được gọi là số mũ. […]

Đại số 6 – Chuyên đề 3 – Thứ tự thực hiện phép tính

Đây là bài thứ 3 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A. Kiến thức cần nhớ 1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc – Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. – Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta […]

Đại số 6 – Chuyên đề 4 – Ước và Bội – ƯCLN VÀ BCNN

Đây là bài thứ 4 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A. KIẾN THỨC 1. Ước và Bội Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b được gọi là ước của a. Ví dụ : 18 $ \displaystyle \vdots $ 6 ⇒ 18 là bội của 6. Còn 6 được gọi là ước […]

Đại số 6 – Chuyên đề 5 – Số nguyên

Đây là bài thứ 5 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A. LÝ THUYẾT 1. Số nguyên Tập hợp : {…; -3 ; -2 ; -1; 0 ; 1; 2; 3; …} gồm các số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z. –         Số 0 không phải là số […]

Đại số 6 – Chuyên đề 6 – Phân số

Đây là bài thứ 6 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A. LÝ THUYẾT 1. Khái niệm về phân số Người ta gọi $ \frac{a}{b}$  với a, b  Z, b  0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. Ví dụ: $ \frac{2}{3};\frac{-3}{5};\frac{-7}{-8};….$  là những phân số. Chú ý: mọi số nguyên a có thể viết dưới […]

Đại số 6 – Chuyên đề 6 – 12 dạng bài tập phân số

Đây là bài thứ 7 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

B. BÀI TẬP DẠNG 1: QUY ĐỒNG PHÂN SỐ Bài toán  1: Quy đồng các phân số sau. a.     $ \frac{3}{4}v\grave{a}\frac{7}{10}$ k. $ \frac{-4}{7};\frac{8}{9}v\grave{a}\frac{-10}{21}$ b.     $ \frac{8}{5}v\grave{a}\frac{7}{20}$ l. $ \frac{5}{2};\frac{7}{-8}v\grave{a}\frac{7}{11}$ c.      $ \frac{-5}{14}v\grave{a}\frac{9}{22}$ m. $ \frac{7}{30};\frac{13}{60};\frac{-9}{40}$ d.     $ \frac{3}{8}v\grave{a}\frac{5}{27}$ n. $ \displaystyle $ ; $ \displaystyle $ và  $ \displaystyle $ e.      $ \frac{-2}{9}v\grave{a}\frac{4}{25}$ o. $ […]

Đại số 6 – Chuyên đề 7 – Tỉ số phần trăm

Đây là bài thứ 8 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A. LÝ THUYẾT 1. Hỗn số 2. Số thập phân Phân số thập phân là số mà mẫu là lũy thừa của 10 Ví dụ: $ \frac{5}{{{{{10}}^{1}}}};\frac{{-157}}{{{{{10}}^{2}}}};\frac{{299}}{{{{{10}}^{3}}}}$ Số thập phân gồm hai phần: – Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy – Phần thâp phân viết bê phải dấu phẩy Số chữ số của […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học