Thẻ: tập hợp

Phiếu bài tập số 21 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 21 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 21: TẬP HỢP SỐ NGUYÊN. THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN Bài 1: a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2;  0;  -1;  -5;  -17;  8 N – 6;  n + 12;  n – 20 b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: […]

Phiếu bài tập số 3 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 3 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 3: SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON Bài 13: Tính số phần tử của các tập hợp sau: a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 b) c) C là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số d) D là tập […]

Phiếu bài tập số 2 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 2 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 2: GHI SỐ TỰ NHIÊN. SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP Bài 7: Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó: a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4 b) Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số […]

Phiếu bài tập số 1 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 1 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 1: TẬP HỢP.  PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP.  TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12 bằng hai cách, sau đó điền kì hiệu thích hợp vào ô vuông: 9  ☐  A ;   14  ☐  A ;    7  ☐  […]

Đại số 6 – Chuyên đề 1 – Tập hợp

Đây là bài thứ 1 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A : Lý Thuyết 1. Cách viết tập hợp Tên tập hợp được viết bằng các chữ cái in hoa : A ; B ; C ;… Để viết tập hợp thường có hai cách : Liệt kê các phần tử của tập hợp VD : A = { 0 , 1 , 2 , […]

Ôn tập chuyên đề Tập hợp Toán lớp 6

Ôn tập chuyên đề Tập hợp Toán lớp 6 với lý thuyết câu hỏi ôn tập. Phần bài tập với các dạng toán có hướng dẫn giải chi tiết. Cuối cùng là bài tập cho các em học sinh lớp 6 tự giải. I. MỤC TIÊU Rèn HS kĩ năng viết tập hợp, viết tập […]

Các dạng toán về Tập hợp – Số học 6

CHUYÊN ĐỀ TẬP HỢP I. MỤC TIÊU – Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu . – Sự khác nhau giữa tập hợp – Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng […]

Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

Lý thuyết về phần tử của một tập hợp, tập hợp con. 1. Một tập hơp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào. Tập hợp không có phần tử nào được gọi là tập rỗng và được kí hiệu là […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2