Series: Bài tập tuần - Toán lớp 9

Bài tập tuần 11 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 11 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 11 – Hàm số bậc nhất – Đường kính và dây của đường tròn Bài 1: Cho hàm số bậc nhất   với a) Tìm các giá trị của m để hàm số y là hàm đồng biến b) Tìm các giá trị của m để hàm số ý là hàm nghịch […]

Bài tập tuần 12 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 12 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 12 – Đồ thị của hàm số bậc nhất – Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây Bài 1: Cho hàm số và a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy b) Đường thẳng song song với trục Ox, cắt […]

Bài tập tuần 13 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 13 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 13 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau – Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Bài 1: Cho hai đường thẳng (d) và (d’) a) Hai đường thẳng (d) và (d’) có thể trùng nhau không? b) Tìm các giá trị của m để (d) […]

Bài tập tuần 14 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 14 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 14 – Hệ số góc của đường thẳng  – Tính chât hai tiếp tuyến cắt nhau Bài 1: Cho hàm số có đồ thị là (d) a) Vẽ đồ thị của hàm số b) tính góc tạo bởi (d) và trục Ox Bài 2: Cho hai đường thẳng và a) Chứng minh […]

Bài tập tuần 15 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 15 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 15 – Ôn tập chương II (đại số) – Vị trí tương đối của hai đường tròn Bài 1: Với giá trị nòa của k thì a) Hàm số là hàm số đồng biến trên ? b) Hàm số là hàm số nghịch biến trên ? Bài 2: Cho hai đường thẳng […]

Bài tập tuần 16 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 16 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 16 – Phương trình bậc nhất hai ẩn – Vị trí tương đối của hai đường tròn Bài 1: Cho các phương trình a) b) c) d) Tìm công thức nghiệm tổng quát của mỗi phương trình và biểu diễn hình học của chúng. Bài 2: Vẽ đồ thị của mỗi cặp […]

Bài tập tuần 17 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 17 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 17 – Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Ôn tập chương II (hình) Bài 1: Hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau và giải thích vì sao? a) b) c) d) Bài 2: Cho hai phương trình và . a) Tìm nghiệm tổng quát của mỗi […]

Bài tập tuần 18 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 18 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 18 – Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Ôn tập HK II (hình) Bài 1: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế, sau đó minh họa bằng hình vẽ: Bài 2: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế a) b) c) d) Bài 3: […]

Bài tập tuần 20 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 20 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 20: – Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. – Góc ở tâm. Số đo cung. Bài 1: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: a) c) b) d) Bài 2: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: a) b) […]

Bài tập tuần 21 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 21 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 21: Luyện tập giải hệ phương trình. Liên hệ giữa dây và cung. Bài 1: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: a) b) c) d) Bài 2: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: a) b) c) d) Bài 3: Xác định giá trị […]

Bài tập tuần 22 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 22 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 22: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Bài 1: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 9 lần tổng các chữ số của nó và nếu đổi chỗ hai chữ số thì […]

Bài tập tuần 23 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 23 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 23: Luyện tập giải toán bằng cách lập hệ phương trình. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Bài 1: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80m. Nếu tăng chiều dài thêm 3m, tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích […]

Bài tập tuần 26 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 26 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 26: Đồ thị hàm số – Đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp. Bài 1: Cho hàm số a) Vẽ đồ thị hàm số b) Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số: A(1; 0,5) ; B(3; 4), C(2; […]

Bài tập tuần 27 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 27 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 27: Ôn tập Bài I: Với , cho hai biểu thức và a) Tính giá trị của biểu thức khi b) Rút gọn biểu thức c) Tìm để Bài II: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Trên một khúc sông một canô chạy xuôi dòng […]

Bài tập tuần 27 – Toán lớp 9 (tiếp)

Đây là bài thứ 28 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 27: Phương trình bậc hai một ẩn – Độ dài đường tròn, cung tròn. Bài 1: Chỉ rõ hệ số a, b, c trong mỗi phương trình sau rồi giải phương trình a) b) c) d) Bài 2: Đưa các phương trình sau về dạng rồi chỉ rõ các hệ số a, b, […]

Bài tập tuần 28 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 29 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 28: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai – Diện tích hình tròn, hình quạt. Bài 1: Không giải phương trình, hãy xác định hệ số a, b, c tính biệt thức và xác định số nghiệm mỗi phương trình sau: a) b) c) d) Bài 2: Dùng công thức nghiệm của […]

Bài tập tuần 29 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 30 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 29: Công thức nghiệm thu gọn – Ôn tập chương III (hình) Bài 1: Dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình: a) b) c) d) Bài 2: a) Cho phương trình với a, c trái dấu. Hãy giải thích vì sao phương trình này có 2 nghiệm phân biệt? b) […]

Bài tập tuần 30 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 31 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 30: Hệ thức Viet và ứng dụng – Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. Bài 1: Dùng điều kiện a +b +c =0 hoặc a –b +c =0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau: a) b) c) d) Bài 2: Tìm 2 số x, […]

Bài tập tuần 31 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 32 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 31: Phương trình quy về phương trình bậc hai – Hình nón, hình nón cụt. Bài 1: Giải phương trình a) b) c) d) Bài 2: Giải các phương trình trùng phương: a) b) c) d) Bài 3: Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng tích: a) b) c) d) […]

Bài tập tuần 32 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 33 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 32: Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Hình cầu. Bài 1: Một người đi xe đạp từ Hà Nội đến Sơn Tây dài 36km. Lúc về người đó tăng vận tốc thêm 3km/h, do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc người […]

Bài tập tuần 33 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 34 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 33: Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ôn tập chương 4 (hình). Bài 1: Hai xe ô tô cùng khởi hành một lúc từ A toái B nhưng ô tô thứ nhất có vận tốc trung bình hơn ô tô thứ hai là 5km/h nên đến B sớm hơn ô tô […]

Bài tập tuần 35 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 36 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 36: ÔN TẬP CHƯƠNG 4 (Đại) – ÔN TẬP HKII (Hình) Bài 1: Cho phương trình a) CMR: Với a = 1; b = 2 thì phương trình luôn có nghiệm với mọi m. Tìm m để tổng bình phương hai nghiệm đạt giá trị nhỏ nhất và tìm nghiệm trong trường hợp […]

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2