Bài tập tuần 2 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 2

– Liên hệ giữa phép nhân (phép chia ) và phép khai phương

– 1 số hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 1: Tính
a) \displaystyle \sqrt{90.360}

b) \displaystyle \sqrt{52}.\sqrt{13}

c) \displaystyle \sqrt{\frac{{{65}^{2}}-{{52}^{2}}}{196}}

d) \displaystyle \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{208}}

Bài 2: Thực hiện phép tính
a) \displaystyle \sqrt{1,6}.\sqrt{250}+\sqrt{19,6}:\sqrt{4,9}

b)\displaystyle \left( \sqrt{\frac{2}{3}}+\sqrt{\frac{50}{3}}-\sqrt{24} \right).\sqrt{6}

c) \displaystyle \left( \sqrt{\frac{1}{3}}-\sqrt{\frac{4}{3}}+\sqrt{3} \right):\sqrt{3}

d) \displaystyle \sqrt{3+\sqrt{5}}.\sqrt{2}

Bài 3: Rút gọn biểu thức:
a) \displaystyle \frac{\sqrt{10}-\sqrt{15}}{\sqrt{8}-\sqrt{12}}

b) \displaystyle \frac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{10}+\sqrt{2}}

c) \displaystyle \frac{x\sqrt{y}+y\sqrt{x}}{x+2\sqrt{xy}+y}( với x ≥ 0, y ≥ 0, xy ≠ 0

d) \displaystyle \frac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}

Bài 4: Rút gọn biểu thức sau:
a) A = \displaystyle \sqrt{8+2\sqrt{15}}-\sqrt{8-2\sqrt{15}}

b) B = \displaystyle \sqrt{3-\sqrt{5}}-\sqrt{3+\sqrt{5}}( 2 cách)

c*) C =\displaystyle \sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}.\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}

d) \displaystyle \frac{\sqrt{15}-\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1}+\frac{5-2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4}

e) \displaystyle \frac{3+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}+\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}-(\sqrt{2}+\sqrt{3})

Bài 5: Tìm x, biết:

a) \displaystyle \sqrt{x-5}+\sqrt{4x-20}-\frac{1}{5}\sqrt{9x-45}=3

b) \displaystyle 2\sqrt{9x-27}-\frac{1}{5}\sqrt{25x-75}-\frac{1}{7}\sqrt{49x-147}=20

c) \displaystyle \sqrt{{{x}^{2}}-2x+9}=2x-3

d)\displaystyle \sqrt{6-2{{x}^{2}}}+1=x

e) \displaystyle \sqrt{x-3}-2\sqrt{{{x}^{2}}-9}=0

f) \displaystyle \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{2x+1}}=2

Bài 6*: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

a) A = \displaystyle \frac{\sqrt{{{x}^{2}}+x+3}}{\sqrt{{{x}^{2}}+x+1}}

b) B = \displaystyle \sqrt{1-x}.\sqrt{x+3}

Bài 7: Tìm x, y có trên hình vẽ sau :

Bài tập tuần 2 - Toán lớp 9Bài tập tuần 2 - Toán lớp 9-1

Bài 9*: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK. Chứng minh:

\displaystyle \frac{1}{B{{K}^{2}}}=\frac{1}{B{{C}^{2}}}+\frac{1}{4A{{H}^{2}}}

Bài cùng series:<< Bài tập tuần 1 – Toán lớp 9Bài tập tuần 3 – Toán lớp 9 >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

3 Comments

Add a Comment
  1. Có thêm bài tập làm rồi

    1. có rất nhiều bài tập nữa nhé.

  2. Nguyễn Thành Trung

    Cho mình xin bài tập cuối các tuần được không ạ ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2