Bài tập tuần 2 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 2

– Liên hệ giữa phép nhân (phép chia ) và phép khai phương

– 1 số hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 1: Tính
a) \displaystyle \sqrt{90.360}

b) \displaystyle \sqrt{52}.\sqrt{13}

c) \displaystyle \sqrt{\frac{{{65}^{2}}-{{52}^{2}}}{196}}

d) \displaystyle \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{208}}

Bài 2: Thực hiện phép tính
a) \displaystyle \sqrt{1,6}.\sqrt{250}+\sqrt{19,6}:\sqrt{4,9}

b)\displaystyle \left( \sqrt{\frac{2}{3}}+\sqrt{\frac{50}{3}}-\sqrt{24} \right).\sqrt{6}

c) \displaystyle \left( \sqrt{\frac{1}{3}}-\sqrt{\frac{4}{3}}+\sqrt{3} \right):\sqrt{3}

d) \displaystyle \sqrt{3+\sqrt{5}}.\sqrt{2}

Bài 3: Rút gọn biểu thức:
a) \displaystyle \frac{\sqrt{10}-\sqrt{15}}{\sqrt{8}-\sqrt{12}}

b) \displaystyle \frac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{10}+\sqrt{2}}

c) \displaystyle \frac{x\sqrt{y}+y\sqrt{x}}{x+2\sqrt{xy}+y}( với x ≥ 0, y ≥ 0, xy ≠ 0

d) \displaystyle \frac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}

Bài 4: Rút gọn biểu thức sau:
a) A = \displaystyle \sqrt{8+2\sqrt{15}}-\sqrt{8-2\sqrt{15}}

b) B = \displaystyle \sqrt{3-\sqrt{5}}-\sqrt{3+\sqrt{5}}( 2 cách)

c*) C =\displaystyle \sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}.\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}

d) \displaystyle \frac{\sqrt{15}-\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1}+\frac{5-2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4}

e) \displaystyle \frac{3+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}+\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}-(\sqrt{2}+\sqrt{3})

Bài 5: Tìm x, biết:

a) \displaystyle \sqrt{x-5}+\sqrt{4x-20}-\frac{1}{5}\sqrt{9x-45}=3

b) \displaystyle 2\sqrt{9x-27}-\frac{1}{5}\sqrt{25x-75}-\frac{1}{7}\sqrt{49x-147}=20

c) \displaystyle \sqrt{{{x}^{2}}-2x+9}=2x-3

d)\displaystyle \sqrt{6-2{{x}^{2}}}+1=x

e) \displaystyle \sqrt{x-3}-2\sqrt{{{x}^{2}}-9}=0

f) \displaystyle \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{2x+1}}=2

Bài 6*: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

a) A = \displaystyle \frac{\sqrt{{{x}^{2}}+x+3}}{\sqrt{{{x}^{2}}+x+1}}

b) B = \displaystyle \sqrt{1-x}.\sqrt{x+3}

Bài 7: Tìm x, y có trên hình vẽ sau :

Bài tập tuần 2 - Toán lớp 9Bài tập tuần 2 - Toán lớp 9-1

Bài 9*: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK. Chứng minh:

\displaystyle \frac{1}{B{{K}^{2}}}=\frac{1}{B{{C}^{2}}}+\frac{1}{4A{{H}^{2}}}

Series Navigation<< Bài tập tuần 1 – Toán lớp 9Bài tập tuần 3 – Toán lớp 9 >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

3 Comments

Add a Comment
  1. Nguyễn Thành Trung

    Cho mình xin bài tập cuối các tuần được không ạ ?

  2. Có thêm bài tập làm rồi

    1. có rất nhiều bài tập nữa nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2