Toán lớp 9

A. TOÁN 9 TẬP 1

I.  PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 1

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

» Lý thuyết căn bậc hai» Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
» Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức» Tỷ số lượng giác của góc nhọn, hai góc phụ nhau
» Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương» Bảng lượng giác
» Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương» Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
» Bảng Căn bậc hai» Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
» Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai» Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông
» Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Chương II. Đường tròn

» Định nghĩa, tính chất của căn bậc ba» Định nghĩa đường tròn, tính chất của đường tròn
» Ôn tập Chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba» Đường kính và dây của đường tròn

Chương II. Hàm số bậc nhất

» Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong đường tròn
» Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số» Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
» Định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất » Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
» Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) » Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
» Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau » Vị trí tương đối của hai đường tròn
» Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) » Ôn tập Chương II – Đường tròn
» Ôn tập Chương II – Hàm bậc nhất

B. TOÁN 9 TẬP 2

I.  PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 2

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương III. Góc với đường tròn

» Phương trình bậc nhất hai ẩn» Góc ở tâm, số đo cung
» Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn» Liên hệ giữa cung và dây cung
» Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế» Góc nội tiếp đường tròn
» Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số» Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
» Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình» Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn
» Ôn tập Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn» Bài toán quỹ tích, cung chứa góc

Chương IV. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

» Tứ giác nội tiếp đường tròn
» Hàm số $ \displaystyle y=ax_{{}}^{2}$ (a ≠ 0)» Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp đa giác
» Đồ thị của hàm số $ \displaystyle y=ax_{{}}^{2}$ (a ≠ 0)» Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn
» Phương trình bậc hai một ẩn $ \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0$ (a ≠ 0)» Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn
» Công thức nghiệm của phương trình bậc hai $ \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0$ (a ≠ 0)» Ôn tập Chương III – Góc với đường tròn
» Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Chương IV. Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

» Phương trình quy về phương trình bậc hai» Khái niệm, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
» Giải bài toán bằng cách lập phương trình» Khái niệm, diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
» Ôn tập Chương IV – Hàm số $ \displaystyle y=ax_{{}}^{2}$ (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn » Khái niệm, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

» Ôn tập cuối năm Đại số 9

» Ôn tập Chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

» Ôn tập cuối năm Hình học 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học