Toán 6

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Toán 6 từ dễ, cơ bản tới nâng cao. Hướng dẫn cách giải các bài tập toán số học 6 và hình học 6.

Các dạng toán Tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật – Số học 6

Tính tổng dãy số lũy thừa là một dạng toán khó trong chương trình Số học 6, Toán lớp 6. Để giải được đòi hỏi phải có phương pháp. Đó là các phương pháp quy nạp, khử liên tiếp. Các em xem tiếp lý thuyết và bài tập áp dụng có lời giải dưới đây. […]

Các dạng toán về tính chất chia hết của một tổng – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về tính chất chia hết của một tổng – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. Tính chất 1 : Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. a chia hết cho m,b chia hết cho […]

Các dạng toán về thứ tự thực hiện các phép tính – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Thứ tự thực hiện các phép tính đối  với biểu thức không có dấu ngoặc : Lũy  thừa   →  Nhân và  chia    →   Cộng và trừ. 2. Thứ tự thực hiện các phép […]

Bài tập về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Bồi dưỡng Toán 6

Bài tập về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6  C. LUYỆN TẬP. Bài 7.1. Viết dưới dạng lũy thừa : a) 3.3.3.3.3 ;                          b) y.y.y.y ; c) 2.x.2.x.2.x.x ;      […]

Các dạng toán về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1.  Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a : a : Cơ số ; n : […]

Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 4.1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng : a) Tập hợp A các số tự nhiên X mà X – 2 = 14. b) […]

Các dạng toán về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Số phần tử của một tập hợp : Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần […]

Luyện tập về tập hợp. Phần tử của tập hợp – Bồi dưỡng Toán 6

C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 1.1. Viết tập hợp các chữ cái trong từ “HÌNH HỌC”. Bài 1.2. a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý một trong năm. b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có ít hơn 30 ngày. Bài 1.3. Viết tập hợp […]

Các dạng toán về tập hợp. Phần tử của tập hợp – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về tập hợp. Phần tử của tập hợp – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Mỗi đối tượng trong một tập hợp là một phần tử của tập hợp đó. Kí hiệu : a ∈ A (a thuộc A hoặc a là phần tử của tập hợp A) b ∈ A […]

Phiếu hướng dẫn tự học Toán lớp 6 từ 30/3 tới 4/4

Phiếu hướng dẫn học sinh lớp 6 tự học môn Toán ở nhà trong đợt nghỉ dịch Corona từ ngày 30/3 tới ngày 4/4 kèm lý thuyết và bài tập. Chú ý: Nếu chưa làm được bài tập đọc kỹ lại lý thuyết I. Lý thuyết cần ghi nhớ 1) Rút gọn phân số. – […]

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona

Toancap2.net chia sẻ với các em lớp 6 phiếu bài tập tự giải trong thời gian nghỉ dịch Corona. Giúp các em ôn tập kiểm tra lại kiến thức. Các bài tập được chia ra thành các lần nghỉ. Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ dịch Corona lần 1: Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ […]

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 6 THCS Tân Mai 2019-2020

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 phần bài tập, trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Các dạng bài tập trong chương trình toán lớp 6 học kì 1 bao gồm: tập hợp, thực hiện phép tính, tìm x, tính nhanh, tính tổng, dấu […]

Đề cương ôn tập giữa HK1 Toán 6 THCS Tân Mai 2019-2020

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Tân Mai, năm học 2019-2020. Gồm lý thuyết và bài tập. I/. Lý thuyết: – Tập hợp, số phần tử của các tập hợp, tập hợp con. – Tính chất cơ bản của phép cộng, phép nhân số tự nhiên. – […]

Nguyên lí Đi-rích-lê – Bồi dưỡng HSG lớp 6

Nguyên lí Đi-rích-lê phát biểu như sau:  “Nếu có m vật đặt vào n cái ngăn kéo và m > n thì có ít nhất một ngăn kéo chứa ít nhất hai vật”. Nguyên lí Đi-rích-lê chỉ giúp ta chứng minh được sự tồn tại “ngăn kéo” chứa ít nhất hai vật mà không chỉ […]

Một dạng toán về ƯCLN và BCNN – Bồi dưỡng HSG lớp 6

Trong chương trình số học lớp 6, sau khi học các khái niệm ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN), các bạn sẽ gặp dạng toán tìm hai số nguyên dương khi biết một số yếu tố trong đó có các dữ kiện về ƯCLN và BCNN. Phương pháp chung để […]

Cách chứng minh một số là số chính phương – Bồi dưỡng HSG lớp 6

Toán cấp 2 giới thiệu với các bạn phương pháp, cách chứng minh một số là số chính phương qua các bài toán minh họa có lời giải. Các bạn đã được giới thiệu các phương pháp chứng minh một số không phải là số chính phương trong TTT2 số 9. Bài viết này, tôi […]

Cách chứng minh một số không phải là số chính phương – Bồi dưỡng HSG lớp 6

Chứng minh một số không phải là số chính phương là dạng toán trong các đề thi học sinh giỏi 6 ở phần số học. Trong chương trình Toán lớp 6, các em đã được học về các bài toán liên quan tới phép chia hết của một số tự nhiên cho một số tự […]

Dạng toán: Tìm chữ số tận cùng – Bồi dưỡng HSG lớp 6

Tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên là dạng toán hay trong chương trình Toán lớp 6, đặc biệt là các bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi. Đa số các tài liệu về dạng toán này đều sử dụng khái niệm đồng dư, một khái niệm trừu tượng và không có […]

Đề cương ôn tập chương 1 phần Số học môn Toán 6 năm 2018-2019

Đề cương ôn tập chương 1 phần Số học môn Toán lớp 6 năm học 2018-2019. Ôn tập với 2 phần lý thuyết và bài tập : Lý thuyết ôn chương 1 Số học 6: Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp Các phép tính cộng, trừ, […]

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 6 THCS – THPT Alfred Nobel 2018-2019

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS – THPT Alfred Nobel năm học 2018-2019. Đề cương tóm tắt lý thuyết cần ôn tập và bài tập tự giải. I. TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC HỌC KÌ II: 1. Số học: – Phân số, hai số đối nhau, số […]

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6

Toán cấp 2 chia sẻ tài liệu Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 gồm các chuyên đề nâng cao Toán 6. Là tài liệu dành cho học sinh khối 6 ôn thi HSG. Click vào từng link để xem hoặc tải về. Trong mỗi chuyên đề có lý thuyết và các dạng […]