Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona

Toancap2.net chia sẻ với các em lớp 6 phiếu bài tập tự giải trong thời gian nghỉ dịch Corona. Giúp các em ôn tập kiểm tra lại kiến thức.

Các bài tập được chia ra thành các lần nghỉ.

Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ dịch Corona lần 1:

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona-1

Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ dịch Corona lần 2:

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona-2

Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ dịch Corona lần 3:

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona-3-1

Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ dịch Corona lần 4:

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona-4

Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ dịch Corona lần 5:

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona-5

Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ dịch Corona lần 6:

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona-6

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona-7

Phiếu bài tập Toán 6 nghỉ dịch Corona lần 7:

Phiếu bài tập Toán lớp 6 ôn tập nghỉ dịch Corona-8

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2