phân số

Đề kiểm tra 15 phút – Đề 2 – Tính chất cơ bản của phân số

Đề số 2 1.Sau khoảng thời gian là 3 giờ thì kim giờ quay được bao nhiêu phần của một vòng? 2.Tìm x ∈ Z, biết x/-3 = -5/15 3.Tìm một phân số bằng phân số 10101/101010 và có tử số nhỏ hơn 10101 và lớn hơn 0 Đáp án 1.  Ta có: Kim giờ quay […]

Đề kiểm tra 15 phút – Đề 1 – Tính chất cơ bản của phân số

Đề số 1 1.Một vòi nước chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi trong 15 phút vòi nước chảy được mấy phần của bể? 2.Tìm x ∈ Z, biết : -2/3 = 18/x 3.Viết ba phân số bằng phân số -1/2 Đáp án 1. Ta có: 1 giờ  = 60 phút ⇒ 3 giờ  = […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 8 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 8 1.Một vòi nước chảy trong 2 giờ đầy bể. Hỏi 1 phút vòi nước chảy được bao nhiêu phần bể? 2.Cho phân số F = n / n+1 . Tìm n ∈ Z. Để F ∈ Z. 3. Tìm x ,  y ∈ Z ; biết x/2 = 1 /y. ĐÁP ÁN 1. Ta có […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 6 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 6 1.Điền số thích hợp vào ô trống: 2.Tìm các số nguyên x, y biết x / -3 = 1 / y. 3.Các phân số sau có bằng nhau không: ĐÁP ÁN 1. a. Gọi số trong ô trống là x Ta có: (-5).(-9) = 3.x => 45 =3.x => x =15 b. […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 5 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 5 1.Sau khoảng thời gian là 5 giờ thì kim giờ của một chiếc đồng hồ quay được bao nhiêu vòng? 2.Tìm x ∈ Z , biết -1/5 = x/15. 3.Tìm các số nguyên x, y , biết x/2 = -1/y. 4. Các phân số sau có bằng nhau không: 13/17 và 131313 / […]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 4 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 4 1. Cho phân số F = 2 / n – 2 , n ∈ Z . Tìm n đề F ∈ Z. 2.Viết tập hợp số nguyên x, biết  -42/14 < x ≤ -1. 3. Một người làm trong 15 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi trong 1 giờ người đó làm được bao […]

Đại số 6 – Chuyên đề 6 – 12 dạng bài tập phân số

Đây là bài thứ 7 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

B. BÀI TẬP DẠNG 1: QUY ĐỒNG PHÂN SỐ Bài toán  1: Quy đồng các phân số sau. a.     $ \frac{3}{4}v\grave{a}\frac{7}{10}$ k. $ \frac{-4}{7};\frac{8}{9}v\grave{a}\frac{-10}{21}$ b.     $ \frac{8}{5}v\grave{a}\frac{7}{20}$ l. $ \frac{5}{2};\frac{7}{-8}v\grave{a}\frac{7}{11}$ c.      $ \frac{-5}{14}v\grave{a}\frac{9}{22}$ m. $ \frac{7}{30};\frac{13}{60};\frac{-9}{40}$ d.     $ \frac{3}{8}v\grave{a}\frac{5}{27}$ n. $ \displaystyle $ ; $ \displaystyle $ và  $ \displaystyle $ e.      $ \frac{-2}{9}v\grave{a}\frac{4}{25}$ o. $ […]

Đại số 6 – Chuyên đề 6 – Phân số

Đây là bài thứ 6 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A. LÝ THUYẾT 1. Khái niệm về phân số Người ta gọi $ \frac{a}{b}$  với a, b  Z, b  0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. Ví dụ: $ \frac{2}{3};\frac{-3}{5};\frac{-7}{-8};….$  là những phân số. Chú ý: mọi số nguyên a có thể viết dưới […]

Các dạng Toán về phân số – Toán lớp 6

Ở bài viết này Toancap2.net chia sẻ cho các em học sinh lớp 6 các dạng Toán về phân số. Giúp các em bồi dưỡng kiến thức về số học 6. Trước tiên chúng ta cần phải nhắc lại về lý thuyết. Sau đó mới đi vào các dạng toán. A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. […]

Chương 3: Phân số – Các dạng Toán lớp 6

Đây là bài thứ 3 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong Chương 3: Phân số, các em sẽ được ôn lại về phân số với các tính chất cơ bản, rút gọn phân số, quy đồng và phép cộng trừ, nhân chia phân số. Bài 1: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Dạng 1:  Biểu diễn phân số của một hình cho trước Phương pháp […]

Số nghịch đảo, phép chia phân số

1. Định nghĩa số nghịch đảo Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Từ đó suy ra chỉ có những số khác 0 thì mới có số nghịch đảo. Nếu phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}\ne 0$ thì số nghịch đảo của nó là $ \displaystyle \frac{b}{a}$ . 2. […]

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Cho các phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$, $ \displaystyle \frac{c}{d}$, $ \displaystyle \frac{p}{q}$ ta có các tính chất cộng cơ bản sau: 1. Tính chất giao hoán $ \displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}$ 2. Tính chất kết hợp $ \displaystyle \left( \frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}.\frac{p}{q} \right)$ 3. Nhân với 1 số $ \displaystyle \frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}$ 4. Tính chất phân phối của phép nhân […]

Phép nhân phân số

1. Quy tắc nhân hai phân số Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau $ \displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}$ 2. Nhân một số với phân số Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ […]

Số đối, phép trừ phân số

1. Định nghĩa số đối Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Số đối của phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$ là $ \displaystyle -\frac{a}{b}$ Vì $ \displaystyle \frac{a}{b}+\left( -\frac{a}{b} \right)=0$ 2. Phép trừ phân số Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với […]

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Cho các phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$, $ \displaystyle \frac{c}{d}$, $ \displaystyle \frac{p}{q}$ ta có các tính chất cộng cơ bản sau: 1. Tính chất giao hoán $ \displaystyle \frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}$ 2. Tính chất kết hợp $ \displaystyle \left( \frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right)+\frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left( \frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right)$ 3. Cộng với số 0 $ \displaystyle \frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}$

Phép cộng phân số cùng mẫu, không cùng mẫu

1. Cộng các phân số cùng mẫu Muốn cộng các phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. $ \displaystyle \frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}$ 2. Cộng các phân số không cùng mẫu Muốn cộng các phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học