Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết $ \displaystyle \frac{m}{n}$ của nó bằng a, ta chia a cho $ \displaystyle \frac{m}{n}$ (m, n ∈ N*).

Updated: 09/07/2017 — 8:49 chiều

Fanpage Toán cấp 2:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Liên hệ