đề thi Toán 8

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Tri Phương 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra 19/12/2019.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Đan Phượng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Đan Phượng 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Thạch Thất 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Thạch Thất 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 quận Đống Đa 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 quận Đống Đa, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày thi: 11 tháng 12 năm 2019. Bài I. (2.0 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử: 1) $ {{x}^{2}}-xy$                              2) xy + x + y + 1                 3) […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học