Giải Toán trên máy tính Casio

Đề thi giải Toán cấp 2 trên máy tính Casio, máy tính bỏ túi. Các loại máy tính FX 500MS, FX 500ES, FX 500VN plus, FX 570MS, FX 570ES, FX 570VN plus.

Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính Casio, Vinacal TP Đà Nẵng năm 2011

Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính Casio, Vinacal TP Đà Nẵng năm 2011. Thời gian 150 phút. Ngày thi: 06 tháng 12 năm 2011. Quy định: Với những bài toán có yêu cầu trình bày lời giải thì thí sinh ghi tóm tắt cách giải, công thức áp dụng vào cột “Trình […]

Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính cầm tay huyện Thanh Miện 2012-2013

Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính cầm tay phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Miện năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 120 phút. Có đáp án. Nội dung đề thi như sau: ĐỀ BÀI Sử dụng máy tính cầm tay giải các bài toán sau đây ( cần trình […]

Đề thi giải Toán trên máy tính cầm tay huyện Thanh Sơn 2013-2014

Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay diễn ra thường xuyên ở các trường THCS trong cả nước. Và dưới đây là đề thi giải toán bằng máy tính casio tại Thanh Sơn. UBND HUYỆN THANH SƠN PHÒNG GD&ĐT     (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP […]

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 – Đà Nẵng

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Lớp 9 THCS Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 27 tháng 11 năm 2014 Chú ý: – Đề thi gồm có 04 trang, 5 bài, mỗi bài 10 điểm. – Thí sinh […]

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay Casio lớp 9 Quảng Trạch – Quảng Bình

KỲ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017 Khóa ngày: 26/10/2016 Môn: GTBMT cầm tay Casio – Lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (5,0 điểm). Tính giá trị các biểu thức sau: (chỉ ghi kết quả) a. Tính giá trị của biểu thức: $ \displaystyle A=\frac{{{2}^{98}}+{{2}^{97}}+{{2}^{96}}+…+2+1}{{{2}^{32}}+{{2}^{31}}+{{2}^{30}}+…+2+1}$ b) $ […]

Đề thi giải Toán trên máy tính Casio khối 9 huyện Cái Bè

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO KHỐI 9 THCS (Năm học 2012 – 2013) Thời gian làm bài: 120 phút – Ngày thi: 06/11/2012 Quy định: 1/ Thí sinh làm bài trên mẫu giấy thi do Hội đồng coi thi phát.                  2/ Thí sinh chú ý:  làm […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học