Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính Casio, Vinacal TP Đà Nẵng năm 2011

Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính Casio, Vinacal TP Đà Nẵng năm 2011. Thời gian 150 phút. Ngày thi: 06 tháng 12 năm 2011.

Quy định: Với những bài toán có yêu cầu trình bày lời giải thì thí sinh ghi tóm tắt cách giải, công thức áp dụng vào cột “Trình bày tóm tắt cách giải” kết quả tính toán ghi vào cột “Kết quả”. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định là lấy chính xác tới 5 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính Casio, Vinacal TP Đà Nẵng năm 2011-1
Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính Casio, Vinacal TP Đà Nẵng năm 2011-2
Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính Casio, Vinacal TP Đà Nẵng năm 2011-3
Đề thi giải Toán lớp 9 trên máy tính Casio, Vinacal TP Đà Nẵng năm 2011-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học