đề kiểm tra học kì 2

Đề KSCL học kỳ 2 môn Toán 6 TP Thái Bình 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6, sở giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình. Năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng trong các câu sau đây: Câu 1: Đơn thức nào đồng […]

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 THCS Dương Nội 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Dương Nội, phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1(4 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau a) $ 2\left( {3-x} \right)+2x=2\left( {x-5} \right)$ b) $ \frac{x}{{x+4}}+\frac{{x-3}}{{x-4}}=\frac{{5x-12}}{{{{x}^{2}}-16}}$ […]

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 huyện Thạch Thất 2018-2019 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận: Đáp án Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 huyện Thạch Thất 2018-2019:

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 huyện Thạch Thất 2018-2019 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7, phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận: Đáp án Đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 huyện Thạch Thất 2018-2019:

Đề thi HK2 môn Toán 7 THCS Trần Hưng Đạo, Hải Phòng 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Trần Hưng Đạo, Hải Phòng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HK2 môn Toán 9 tỉnh Thái Bình năm 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Hướng dẫn giải Đề thi HK2 môn Toán 9 tỉnh Thái Bình năm 2018-2019:

Đề thi HK2 môn Toán 7 THCS Lương Thế Vinh năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Chọn đáp án đúng. Câu 1. Bậc của đa thức A = $ 2{{x}^{4}}{{y}^{4}}-{{x}^{3}}y+3{{x}^{2}}-2{{x}^{4}}{{y}^{4}}-1$ là: A. 8          […]

Đề thi HK2 môn Toán 7 TP Uông Bí năm 2015-2016 có lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 90 phút. HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 7 HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2015-2016: Lưu ý: 1. Hướng dẫn chấm này chỉ trình bày sơ lược một cách […]

Đề thi HK2 môn Toán 7 THCS Cát Linh năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1(1.5 điểm): Cho hai đơn thức $ -\frac{3}{2}{{x}^{3}}{{y}^{2}}z$ và $ \left( {-6x{{y}^{3}}{{z}^{5}}} \right)$ .Tính tích các đơn thức trên và chỉ ra hệ số, phần […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Thạch Thất năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 huyện Thạch Thất, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 9 huyện Thạch Thất năm 2018-2019: Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa!

Đề thi HK2 môn Toán 8 THCS Nguyễn Du năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1 (2 điểm) 1. Giải các phương trình sau: a) 5(x-3) – 2(x+5) = 7x-13 b) $ \frac{{x+2}}{{x-2}}-\frac{1}{x}=\frac{{{{x}^{2}}+5x+4}}{{2{{x}^{2}}-4x}}$ 2. Giải bất phương trình sau và […]

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Nguyễn Du năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày thi: 27/04/2019 Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể). a) $ \frac{8}{9}-\frac{1}{3}.\frac{7}{2}$ b) $ \frac{{-2}}{7}+\frac{2}{7}\left( {\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} \right)$ c) […]

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Lê Quý Đôn năm 2017-2018

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra : 17/04/2018. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Lương Thế Vinh năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HK2 môn Toán 6 huyện Đan Phượng năm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 huyện Đan Phượng, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 6 huyện Đan Phượng năm 2018-2019:

Đề thi HK2 môn Toán 8 trường MARIE CURIE các năm từ 2013-2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 8 trường THCS & THPT MARIE CURIE qua các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Năm học 2013-2014 Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Long Biên năm 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Long Biên, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Long Biên năm 2018-2019

Đề thi HK2 môn Toán 8 THCS Nam Từ Liêm năm 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1 (2 điểm). Cho biểu thức: A = $ \frac{{x+2}}{{{{x}^{2}}-4x+4}}$ và B = $ \frac{{x+2}}{x}-\frac{1}{{2-x}}+\frac{{6-{{x}^{2}}}}{{{{x}^{2}}-2x}}$, với $ x\ne 0;x\ne \pm 2$ a) Tính giá trị của […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Tây Hồ năm 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Tây Hồ, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1 (2,0 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+1}}$ khi x = 25. b) Rút gọn biểu thức B = $ \frac{{5\sqrt{x}-9}}{{x-5\sqrt{x}+6}}+\frac{{\sqrt{x}+2}}{{3-\sqrt{x}}}+\frac{{\sqrt{x}-1}}{{\sqrt{x}-2}}$ với $ x\ge 0;x\ne […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 TP Đà Nẵng năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1. (2,0 điểm) Cho (P) là đồ thị hàm số $ y=\frac{1}{3}{{x}^{2}}$ và (d) là đồ thị hàm số $ y=-\frac{1}{3}x+4$ a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng […]

Đề thi HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành, ĐH sư phạm Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1:( 3 điểm) Cho các đa thức $ $ P(x)= x4 – 2×2 –x2+x4 và Q(x)= x4 +3×2 -4x -6×2 -7. 1. Thu gọn […]

Đề thi HK2 môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 huyện Thanh Trì, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra: 23/4/2019. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019: […]

Đề thi HK2 môn Toán 8 THCS Lê Quý Đôn năm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có lời giải. Ngày kiểm tra: 17/4/2019. Bài 1(2,5 điểm): Giải các phương trình sau a) $ 2\left( {x-1} \right)-\frac{5}{2}\left( {3-4x} \right)=1$ b) $ 9{{x}^{2}}-1+\left( {3x-1} \right)\left( {x+2} \right)=0$ c) $ \frac{{3x-1}}{{1-x}}+\frac{{2x+5}}{{x+3}}+\frac{4}{{{{x}^{2}}+2x-3}}=-1$ […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Tân Bình năm 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau a) $ {{x}^{2}}-(2+\sqrt{3})x+2\sqrt{3}=0$ b) x4 + 8×2 =9 Câu 2: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học