Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Nguyễn Du năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút.

Ngày thi: 27/04/2019

Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể).

a) \frac{8}{9}-\frac{1}{3}.\frac{7}{2}

b) \frac{{-2}}{7}+\frac{2}{7}\left( {\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} \right)

c) \frac{{19}}{{35}}.\frac{8}{{11}}+\frac{{16}}{{35}}.\frac{8}{{11}}-\frac{9}{{11}}

d) 320%.\frac{{15}}{{64}}-\left( {0,8+\frac{2}{3}} \right):3\frac{2}{3}

Bài 2 (3 điểm) Tìm x

a) \frac{2}{3}x-1=\frac{3}{2}

b) \left| {5x-\frac{1}{2}} \right|-\frac{2}{7}=25%

c) \frac{{x-3}}{4}=\frac{{16}}{{x-3}}

d) \frac{{-8}}{{13}}+\frac{7}{{17}}+\frac{{21}}{{13}}<x\le \frac{{-9}}{{14}}+4+\frac{5}{{-14}}(x\in \mathbb{Z})

Bài 3 (2 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, vẽ hai tia On và Ot sao cho \widehat{{mOn}}={{80}^{0}},\widehat{{mOt}}={{40}^{0}} .

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính \widehat{{nOt}} ?

c) Tia Ot có phải là tia phân giác của \widehat{{mOn}} không? Vì sao?

d) Gọi Ox là tia đối của tia Ot. Tính \widehat{{xOn}} ?

Bài 4 (1,5 điểm) Hiếu đọc hết 80 trang sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất Hiếu đọc \frac{3}{8} số trang. Ngày thứ hai Hiếu đọc tiếp được 60% số trang còn lại.Hỏi:

a) Mỗi ngày Hiếu đọc được bao nhiêu trang sách?

b) Tính tỉ số phần trăm của số trang sách đọc ngày cuối với tổng số trang?

Bài 5 (0,5 điểm) Tính tỉ số \frac{A}{B}  biết:

A=\frac{2}{{5.7}}+\frac{5}{{7.12}}+\frac{7}{{12.19}}+\frac{{11}}{{28.39}}+\frac{1}{{39.40}}

B=\frac{1}{{20}}+\frac{1}{{44}}+\frac{1}{{77}}+\frac{1}{{119}}+\frac{1}{{170}}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

2 Comments

Add a Comment
  1. Nguyễn Lê Phương Minh Thư

    Rất hay và bổ ích

  2. giai giup em cau nay voi
    tim phuong trinh nghiem nguyen cua
    5x^2+2x-6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2