Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Nguyễn Du năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút.

Ngày thi: 27/04/2019

Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể).

a) $ \frac{8}{9}-\frac{1}{3}.\frac{7}{2}$

b) $ \frac{{-2}}{7}+\frac{2}{7}\left( {\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} \right)$

c) $ \frac{{19}}{{35}}.\frac{8}{{11}}+\frac{{16}}{{35}}.\frac{8}{{11}}-\frac{9}{{11}}$

d) $ 320%.\frac{{15}}{{64}}-\left( {0,8+\frac{2}{3}} \right):3\frac{2}{3}$

Bài 2 (3 điểm) Tìm x

a) $ \frac{2}{3}x-1=\frac{3}{2}$

b) $ \left| {5x-\frac{1}{2}} \right|-\frac{2}{7}=25%$

c) $ \frac{{x-3}}{4}=\frac{{16}}{{x-3}}$

d) $ \frac{{-8}}{{13}}+\frac{7}{{17}}+\frac{{21}}{{13}}<x\le \frac{{-9}}{{14}}+4+\frac{5}{{-14}}(x\in \mathbb{Z})$

Bài 3 (2 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, vẽ hai tia On và Ot sao cho $ \widehat{{mOn}}={{80}^{0}},\widehat{{mOt}}={{40}^{0}}$ .

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính $ \widehat{{nOt}}$ ?

c) Tia Ot có phải là tia phân giác của $ \widehat{{mOn}}$ không? Vì sao?

d) Gọi Ox là tia đối của tia Ot. Tính $ \widehat{{xOn}}$ ?

Bài 4 (1,5 điểm) Hiếu đọc hết 80 trang sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất Hiếu đọc $ \frac{3}{8}$ số trang. Ngày thứ hai Hiếu đọc tiếp được 60% số trang còn lại.Hỏi:

a) Mỗi ngày Hiếu đọc được bao nhiêu trang sách?

b) Tính tỉ số phần trăm của số trang sách đọc ngày cuối với tổng số trang?

Bài 5 (0,5 điểm) Tính tỉ số $ \frac{A}{B}$  biết:

$ A=\frac{2}{{5.7}}+\frac{5}{{7.12}}+\frac{7}{{12.19}}+\frac{{11}}{{28.39}}+\frac{1}{{39.40}}$

$ B=\frac{1}{{20}}+\frac{1}{{44}}+\frac{1}{{77}}+\frac{1}{{119}}+\frac{1}{{170}}$

2 Comments

Add a Comment
  1. Anh ơi cho em xin kq baìcon này vs ạ

  2. Cho em xin kq đề kiểm tra này vs ạ em làm r thắc mắc chả bt sai hay đúng mong mọi người giúp đỡ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *