đề thi hsg 6

Đề thi HSG Toán 6 giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6, giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: (2,0 điểm) 1) Tính nhanh A = $ \frac{5}{{19.20}}+\frac{5}{{20.21}}+\frac{5}{{21.22}}+….+\frac{5}{{36.37}}+\frac{5}{{37.38}}$ 2) Rút gọn biểu thức  B = 5.$ \displaystyle \left[ {\frac{{12-\frac{{12}}{7}-\frac{{12}}{{289}}-\frac{{12}}{{85}}}}{{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{{289}}-\frac{4}{{85}}}}:\frac{{5+\frac{5}{{13}}+\frac{5}{{169}}+\frac{5}{{91}}}}{{6+\frac{6}{{13}}+\frac{6}{{169}}+\frac{6}{{91}}}}} \right].\frac{{158158}}{{711711}}$ Câu 2: (3,0 điểm) 1) […]

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Có đáp án. Đề kiểm tra học sinh năng khiếu môn Toán 6. Ngày kiểm tra 16 tháng 3 năm 2019. Đáp án Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì […]

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quốc Oai năm 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai, Hà Nội năm học 2016-2017. Có đáp án. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hướng dẫn giải, đáp án Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quốc Oai năm 2016-2017:

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm học 2014-2015. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (4,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: a) A = $ \frac{2}{3}+\frac{5}{6}:5-\frac{1}{{18}}.{{(-3)}^{2}}$ b) B = 3.{5.[(52 + […]

Đề khảo sát HSG môn Toán 6 thành phố Việt Trì 2014-2015

Đề khảo sát học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 6 trường THCS Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề). Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính. a) $ \displaystyle A=\frac{{24.47-23}}{{24+47-23}}.\frac{{3+\frac{3}{7}-\frac{3}{{11}}+\frac{3}{{1001}}-\frac{3}{{13}}}}{{\frac{9}{{1001}}-\frac{9}{{13}}+\frac{9}{7}-\frac{9}{{11}}+9}}$ b) M = $ \frac{{1+2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+…+{{2}^{{2012}}}}}{{{{2}^{{2014}}}-2}}$ Câu 2 (2,5 điểm) […]

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quỳnh Lưu năm 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An năm học 2015-2016. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm) a) Tính nhanh: 16 + (27 – 7.6) – (94.7 – 27. 99) b) Tính tổng: A […]

Đề kiểm tra khảo sát đội tuyển HSG Toán 6 tỉnh Đồng Tháp 2016-2017

Đề thi khảo sát đội tuyển học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017. Ngày kiểm tra: 27/01/2017. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện phép tính 1) A = $ \frac{{5.{{{({{2}^{2}}{{{.3}}^{2}})}}^{9}}.{{{({{2}^{2}})}}^{6}}-2.{{{({{2}^{2}}.3)}}^{{14}}}{{{.3}}^{4}}}}{{{{{5.2}}^{{28}}}{{{.3}}^{{18}}}-{{{7.2}}^{{29}}}{{{.3}}^{{18}}}}}$ 2) B = […]

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Tư Nghĩa năm 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (3,0 điểm) Cho A = $ \frac{{12n+1}}{{2n+3}}$. Tìm giá trị của n để: a) A là một phân số. […]

Đề thi HSG Toán 6 Phòng GD&ĐT Tiền Hải, Thái Bình 2016 – 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài 120 phút. Bài 1: (4,0 điểm) Bài 2: (4,0 điểm) 1) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì ƯCLN (21n 4; 14n […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 15

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1: (6,0 điểm).Tính nhanh: a) $ \displaystyle A=\frac{{{3}^{2}}}{1.4}+\frac{{{3}^{2}}}{4.7}+\frac{{{3}^{2}}}{7.10}+…+\frac{{{3}^{2}}}{97.100}$ b) B = (-528) + (-12) + (-211) + 540 + 2225 c) $ \displaystyle C=\frac{1+3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+…+{{3}^{2012}}}{{{3}^{2014}}-3}$ d) $ \displaystyle D=\frac{2}{20}+\frac{2}{30}+\frac{2}{42}+\frac{2}{56}+\frac{2}{72}+\frac{2}{90}$ e) So sánh: $ \displaystyle N=\frac{5}{{{10}^{2005}}}+\frac{11}{{{10}^{2006}}}$ và $ \displaystyle M=\frac{11}{{{10}^{2005}}}+\frac{5}{{{10}^{2006}}}$ Bài 2: (3,0 điểm)         […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 14

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1( 2 điểm):  a)Tìm x biết:  $ \displaystyle {{\left( x-\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{1}{4}=0$ b) Tìm x, y ∈ N biết 2x + 624 = 5y Bài 2( 2 điểm): a) So sánh: $ \displaystyle \frac{-22}{45}$ và $ \displaystyle \frac{-51}{103}$ b) So sánh: $ \displaystyle A=\frac{{{2009}^{2009}}+1}{{{2009}^{2010}}+1}$ và $ \displaystyle […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 12

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1:(2,25 điểm) Tìm x biết a) x + $ \frac{1}{\text{5}}=\frac{7}{25}$                 b)  x –  $ \frac{4}{\text{9}}=\frac{5}{11}$                     c) (x – 32).45=0 Bài 2:(2,25 điểm) Tính tổng sau bằng […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 10

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1:  Tính tổng $ A=\frac{1}{3}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{3}}}+…+\frac{1}{{{3}^{100}}}$ Câu 2:  Tìm số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho: $ \frac{a}{b}=\frac{5}{3}$ ; $ \frac{b}{c}=\frac{12}{21}$; $ \frac{c}{d}=\frac{6}{11}$ Câu 3:  Cho 2 dãy số tự nhiên 1, 2, 3, …, 50 a) Tìm hai số thuộc dãy […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 8

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1: (2đ) Thay (*) bằng các số thích hợp để a) $ \displaystyle \overline{510*}$; $ \displaystyle \overline{61*16}$ chia hết cho 3. b) $ \displaystyle \overline{261*}$ chia hết cho 2 và chia 3 dư 1 Câu 2:   (1,5đ)             Tính tổng  S = 1.2 + […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 6

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1:(1,5đ)  Tìm x a) 5x = 125;                b) 32x = 81 ;                             c)  52x-3 – 2.52 = 52.3 Bài 2: (1,5đ)  Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng: |a| < 5 ⇔ -5 < a < 5 Bài 3: (1,5đ) […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 4

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Đáp án đề số 4 Bài 1 a. S = $ \displaystyle \frac{270.450+270.550}{\frac{(2+18).9}{2}}=\frac{270(450+550)}{90}=\frac{270000}{90}=3000$ b. Ta có nếu $ \displaystyle \frac{a}{b}<1$ thì $ \displaystyle \frac{a}{b}<\frac{a+n}{b+n}(n\in {{N}^{*}})$ Vậy A < B Bài 2 a. C = 2 + 22 + 23 + …….. + 299 + 2100 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 2

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1 (3điểm) a.Tính nhanh: A = $ \displaystyle \frac{1.5.6+2.10.12+4.20.24+9.45.54}{1.3.5+2.6.10+4.12.20+9.27.45}$ b.Chứng minh : Với k ∈ N* ta luôn có : $ \displaystyle k\left( k+1 \right)\left( k+2 \right)-\left( k-1 \right)k\left( k+1 \right)=3.k\left( k+1 \right)$. áp dụng tính tổng :   S = $ \displaystyle 1.2+2.3+3.4+…+n.\left( […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 1

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1 (3điểm) a, Cho A = 9999931999 – 5555571997.  Chứng minh rằng A chia hết cho 5 b, Chứng tỏ rằng: $ \displaystyle \frac{1}{41}+\frac{1}{42}+\frac{1}{43}+…+\frac{1}{79}+\frac{1}{80}>\frac{7}{12}$ Bài 2 (2,5điểm) Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1 ; 9 quyển vở loại 2 […]

14 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 có đáp án

Toancap2.net gửi tới quý thầy cô và các em học sinh 14 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 có đáp án làm tài liệu dạy và học bồi dưỡng hsg. Thời gian làm bài dành cho mỗi đề là 120 phút (không kể thời gian chép đề). Đề thi gồm phần số học và […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học