Thẻ: đề thi hsg 6

Đề thi HSG Toán 6 giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6, giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: (2,0 điểm) 1) Tính nhanh A = 2) Rút gọn biểu thức  B = 5. Câu 2: (3,0 điểm) 1) Tìm x, biết: 52x-3 – 2.58 […]

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Có đáp án. Đề kiểm tra học sinh năng khiếu môn Toán 6. Ngày kiểm tra 16 tháng 3 năm 2019. Đáp án Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì […]

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quốc Oai năm 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai, Hà Nội năm học 2016-2017. Có đáp án. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hướng dẫn giải, đáp án Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quốc Oai năm 2016-2017:

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm học 2014-2015. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (4,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: a) A = b) B = 3.{5.[(52 + 23): 11] […]

Đề khảo sát HSG môn Toán 6 thành phố Việt Trì 2014-2015

Đề khảo sát học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 6 trường THCS Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề). Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính. a)  b) M = Câu 2 (2,5 điểm) a) Cho S = […]

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quỳnh Lưu năm 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An năm học 2015-2016. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm) a) Tính nhanh: 16 + (27 – 7.6) – (94.7 – 27. 99) b) Tính tổng: A […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2