đề kiểm tra học kì 1

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Thi theo hình thức Tự luận. Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 6 THCS Xuân Đỉnh 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6, trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi Tự luận. Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi. Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách […]

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Tri Phương 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra 19/12/2019.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 THCS Xuân Đỉnh 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7, trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi Tự luận. Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Đan Phượng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 huyện Đan Phượng 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đáp án bài 4 được chia sẻ bởi thầy Nguyễn Tiến Trung.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 THCS Nguyễn Trãi 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7, trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Ba Đình 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Ngày thi: 16 tháng 12 năm 2019. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Ba Đình 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 quận Đống Đa 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 quận Đống Đa, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Ngày thi: 12 tháng 12 năm 2019. Đáp án Đề thi HK1 môn Toán 7 quận Đống Đa 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 THCS Yên Nghĩa 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7, trường THCS Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 6 THCS Yên Nghĩa 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6, trường THCS Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 huyện Thạch Thất 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Cầu Giấy 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Ngày thi: 13 tháng 12 năm 2019. Hướng dẫn chấm thi. Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 quận Cầu Giấy 2019-2020:


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học